Presentation
Primärvården Gävle

”Här har jag hamnat rätt”

Publicerad 9 maj 2023
Foto: Alexander Lindström
Mohamed Elghali och Nils Olsson, specialister i allmänmedicin, på Valbo din Hälsocentral i Gävle. Foto: Alexander Lindström
Mohamed Elghali och Nils Olsson, specialister i allmänmedicin, på Valbo din Hälsocentral i Gävle. Foto: Alexander Lindström

I primärvården i Gävleborg finns en bred palett av möjligheter för dig som är läkare. Här utvecklas nya digitala arbetssätt, det finns ett stort utbud av kompetensutveckling och nära samarbete med specialistvården.
– Det är underbart att få vara med och bidra med min kunskap. Här tas min kompetens tillvara och jag får energi av arbetet!

Det säger Mohamed Elghali, specialist i allmänmedicin, som arbetar på Valbo din Hälsocentral i Gävle sedan sex år tillbaka.
Mohamed utbildade sig till gynekolog i hemlandet Sudan, men när han fick sin svenska legitimation valde han att specialisera sig i allmänmedicin för att få en så bred ingång som möjligt i det svenska sjukvårdssystemet. Men det betyder inte att han har släppt sin tidigare specialitet. Exempelvis ansvarar Mohamed för inkontinensmottagningen och föreläser om inkontinens för kolleger på andra hälsocentraler i regionen.
– Jag brinner för att främja och sprida kunskap om kvinnohälsa. Det är fantastiskt att kunna kombinera mina två specialiteter, säger han.

Vi söker specialist i allmänmedicingeriatrik inom kommunal hälso- och sjukvård. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Gävleborg

Brinner för primärvården
Mohamed brinner även för primärvården. Här följer man patienter och anhöriga genom livets olika faser, möter ett brett spektrum av diagnoser och utgör en viktig länk till såväl andra delar av vården som till myndigheter och samhälle. Det förebyggande arbetet är också en central del.
– Det ger så mycket arbetsglädje. Här i Region Gävleborg satsar man verkligen på primärvården och som läkare kan man driva utvecklingsarbetet. Vi har starka nätverk, nära samarbete med specialistvården och en fantastisk sammanhållning, och jag är stolt och glad att vara en del av det. Jag har verkligen hamnat rätt!

Digitala verktyg viktiga
Kollegan Nils Olsson kom till Valbo hälsocentral som nybliven specialist för över 20 år sedan. Under årens lopp har han haft en rad olika uppdrag i regionen, bland annat som verksamhetschef. Idag arbetar han en mindre del av tiden kliniskt och i övrigt med olika utvecklingsprojekt, bland annat med digitala tjänster.
– Digitala verktyg blir en allt viktigare del av primärvården och kan frigöra resurser i det kliniska arbetet. De gör det möjligt för allmänläkare att i allt större utsträckning arbeta hemifrån och gör vården mer tillgänglig för patienter, säger han och tillägger:
– Det händer spännande saker inom primärvården i Gävleborg. Oavsett om man är färdig specialist eller ST-läkare kan man utvecklas här utifrån egna intressen och drivkrafter!

Primärvården gävle

Vi erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för såväl färdiga specialister i allmänmedicin som ST-läkare. Här finns goda möjligheter för dig som vill vara med och bedriva förändringsarbete och utveckla primärvården i regionen. Det finns god tillgång till kompetensutveckling och du kan arbeta med ett brett spektrum av uppdrag och projekt.

www.regiongavleborg.se