Primärvården

Få har plan för att nå 1 på 1100 i primärvården

Publicerad 7 maj 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN
Marina Tuutma, specialistläkare i allmänmedicin och ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN
Marina Tuutma, specialistläkare i allmänmedicin och f.d. ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Våren 2022 offentliggjorde Socialstyrelsen ett nationellt riktvärde för fast läkarkontakt på 1 100 patienter per specialistläkare i primärvården. Regeringen krävde därefter att regionerna senast i mars 2024 skulle redovisa hur de avser arbeta för att nå det nationella riktvärdet.

– Trots det arbetar endast tre regioner systematiskt med frågan. Förändringstakten måste öka och staten bör sätta mer press på regionerna, säger Marina Tuutma, specialistläkare i allmänmedicin, f.d. ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, andre vice ordförande för Sveriges Läkarförbund samt ordförande för Läkarförbundets Digitaliseringsråd.

Kontinuitet och arbetsmiljö
– Att ha en namngiven fast läkare får positiva effekter på kontinuitet, tillgänglighet, trygghet och delaktighet i primärvården. För läkarnas del innebär riktvärdet möjligheten till en rimlig arbetsmiljö. Med en kontinuitet i kontakten mellan läkare och patient kan läkaren etablera långsiktiga relationer och öka kännedomen om sina patienter. Det ger bättre förutsättningar för hälsoförebyggande arbete och minimerar andelen lågvärdesvård, fortsätter Marina Tuutma.
Bara tio av landets regioner har beslutat att jobba mot målet om 1 100 patienter per specialistläkare i primärvården, enligt en undersökning från Läkarförbundet. Regionerna Stockholm, Gotland och Uppsala har beslutat om riktvärdet för fast läkarkontakt i primärvården och antagit handlingsplaner för att nå dit. Ytterligare sju regioner har kommit en bit: regionerna Norrbotten, Jönköpings län, Kalmar, Skåne, Västerbotten, Västernorrland och Västmanland har beslutat att nå riktvärdet. Det de fortfarande saknar är en handlingsplan.

”Med En ökad kontinuitet i kontakten mellan läkare och patient kan läkaren etablera långsiktiga relationer och öka kännedomen.”

Staten behöver sätta press
– Det är bekymmersamt och problematiskt att utvecklingen går så långsamt. Det är viktigt att samtliga regioner tar tag i frågan nu och dessutom tar sitt ansvar genom att utbilda tillräckligt många specialister i allmänmedicin. Då det bara är tre regioner som kan sägas arbeta systematiskt med frågan behöver Staten sätta ytterligare press på övriga regioner. Det duger inte att så få regioner arbetar aktivt med frågan, säger Marina Tuutma.
Hon betonar att flertalet nordiska grannländer, däribland Estland, Norge och Danmark, har kommit betydligt längre än Sverige i att erbjuda en fast läkarkontakt.
– Sverige är bland de sämsta länderna i Europa vad gäller kontinuitet i primärvården. Att många patienter söker sig till akutmottagningarna är ett symtom på att primärvården inte är dimensionerad för befolkningens aktuella medicinska behov. Min uppmaning till de regioner som ännu inte har beslutat om att jobba mot riktvärdet eller upprättat någon handlingsplan för att nå dit är att de inte behöver uppfinna hjulet själva. De kan i stället låta sig inspireras av de tre regioner som ligger i framkant, säger Marina Tuutma.