Bemanningsläkare bidrar till att sjukvården fungerar

Publicerad 1 november 2017
Text: Annika Wihlborg

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
66 procent av läkarna anser att läkare från bemannings- och konsultföretag är viktiga för hälso- och sjukvården. Samtidigt är 56 procent av läkarna positivt inställda till landstingen och regionernas målsättning att vara oberoende av inhyrd personal senast 2019.

– Att majoriteten av läkarna anser att bemanningsläkare är viktiga för hälso- och sjukvården överensstämmer med våra egna undersökningsresultat. De visar att bemanningsläkare anser att de har ett betydelsefullt uppdrag och fyller en viktig funktion. Det är naturligt att inte alla läkare är positivt inställda till bemanningsläkare, att arbeta via ett bemannings- och konsultföretag passar inte alla. Att majoriteten av läkarna är för kravet på oberoende av inhyrd personal överensstämmer med vår bild av att bemanningsläkare endast är en del av lösningen på sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd på bemanningsföretaget Rent a Doctor.
Hon anser att bemanningsläkare fyller en viktig funktion i hälso- och sjukvården eftersom de bidrar till att sjukvården fungerar, även när det är brist på läkarkompetens. Bemanningsläkare bidrar exempelvis till att vårdcentraler kan hållas öppna och att operationer inte behöver ställas in.

Satsa på tydlig kravställning
– Mitt råd till hälso- och sjukvårdsaktörer som köper in bemanningstjänster är att formulera tydliga kravspecifikationer och vara tydlig med hur behoven ser ut. Formulera era krav och förväntningar på de bemanningsläkare ni anlitar, det underlättar både bemanningsföretagens matchning och för bemanningsläkaren, som förstås är mån om att göra ett bra jobb. Gör gärna en kort checklista eller kravlista som kan skickas till samtliga nya bemanningsläkare. Det bidrar också till att de snabbt kan sätta sig in i era rutiner och arbetssätt, säger Eva Domanders.

Strategisk HR-partner
Hon uppmanar sjukvårdsaktörer att betrakta bemanningsföretagen som en långsiktig strategisk HR-partner.
– Bemanningsföretagen är experter på strategisk kompetensförsörjning, så det finns många fördelar med att etablera en kontinuerlig och långsiktig dialog med dem. Vi ser att landsting och regioner som satsar på dialog, partnerskap och samverkan ofta får ut mesta möjliga av såväl upphandlingar som de bemanningsläkare man hyr in, säger Eva Domanders.

Är läkare från bemannings- och konsultföretag viktiga för hälso- och sjukvården?

Landsting och regioner ska vara oberoende av inhyrd personal senast 2019. Är du för eller emot kravet på oberoende av inhyrd personal?