Presentation

Bra livsplats med stora utvecklingsmöjligheter

Publicerad 1 november 2017
Payam Khalili, överläkare och studierektor, Centralsjukhuset i Karlstad. Foto: Erik Nygren
Payam Khalili, överläkare och studierektor, Centralsjukhuset i Karlstad. Foto: Erik Nygren

– För mig liksom för många andra läkare är det viktigt att inte stagnera. De goda utvecklingsmöjligheterna är en stor anledning till att jag blivit kvar inom Landstinget i Värmland i alla år, säger Payam Khalili, överläkare och studierektor, Centralsjukhuset i Karlstad.

Payam Kahlili tog sin läkarexamen i Lund för 15 år sedan. Planen var att göra AT-tjänst i Skåne men ett erbjudande från Landstinget i Värmland fick honom att tänka om.
– Faktum är att jag egentligen hade bestämt mig för att göra en annan AT-tjänst. Men Landstinget i Värmland kryddade AT-tjänsten med några månaders forskningstid vilket avgjorde saken. Jag flyttade till Karlstad med en tanke om att det hela skulle vara temporärt.
Riktigt så blev det inte. Längs vägen träffade han sin blivande fru och upptäckte flera fördelar med att vara verksam på ett lagom stort sjukhus.
– Jag märkte snart att verksamheten verkligen ville satsa på forskning och utveckling och insåg också alla möjligheter som det medförde. Dessa möjligheter finns förstås även på ett universitetssjukhus men där är det kanske lite hårdare konkurrens om de medel som står till buds.

Bra plattform
Payam har under de gångna åren inom Landstinget i Värmland utbildat sig till specialist i både internmedicin och kardiologi. I början av 2016 axlade han rollen som överläkare på hjärtkliniken och är sedan första juli i år även studierektor.
– Jag fungerar som kontaktperson mellan läkarutbildningen i Örebro och landstinget i Värmland. Eftersom jag tidigare varit involverad i läkarutbildningen i form av temaansvarig för studenter som gjort sin VFU här, var arbetet som studierektor en naturlig roll att axla när tillfälle gavs. Jag har alltid brunnit för vårdutvecklingsfrågor och ser uppdraget som en bra plattform för det arbetet.
Till andra läkare som funderar på en flytt till Värmland vill Payam säga, gör det!
– Här finns stora möjligheter. Om man har en hållbar idé finns såväl goda förutsättningar som medel för att utveckla den och göra verklighet av sina planer. I detta digitala tidevarv finns alla möjligheter. Värmland har också en stimulerande miljö med fin natur och nära till allt. En bra plats att leva sitt liv på.

Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Landstinget i Värmland
651 82 Karlstad
www.liv.se
www.liv.se/jobb