Den nya, nära vården kräver samverkan

Publicerad 1 november 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.
En utökad samverkan mellan primärvård och sjukhusvård är enligt många svaret på ett flertal av vårdens utmaningar; det märks inte minst på den stora majoritet som, i en undersökning av Framtidens Karriär – Läkare, menade att samarbetet mellan de två behöver förbättras.

Hela 93 procent av tillfrågade läkare i en undersökning gjord av Framtidens Karriär – Läkare anser att samverkan mellan primärvård och sjukhusvård behöver förbättras mycket eller ganska mycket, en åsikt som delas av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Kronoberg, Per-Henrik Nilsson.
– Vi står inför att bygga den nya, nära vården i ett pressat bemanningsläge. Den tid vi skulle behöva lägga på utvecklingsarbete och att vårda våra patienter tvingas vi istället ägna åt rekrytering och en allt ökande administrativ börda. Samtidigt står vi mitt uppe i en onödigt jobbig, omfattande generationsväxling, mycket på grund av tidigare bristande, långsiktig planering. Det har blivit en ond cirkel, konstaterar han.

Behöver större muskler
Per-Henrik betonar att det idag råder en överbelastningssituation där ”fel” patienter hamnar på slutenvården istället för att vårdas i primärvård eller i hemmet.
– Det är uppenbart för alla att det behövs förändringar och en av de viktigaste är att ge primärvården större muskler. Multisjuka skulle exempelvis kunna vårdas i sina egna hem, så om vi kan samverka och fördela våra resurser annorlunda ger vi primärvården de förutsättningar den behöver för att vara en stark öppenvård som avlastar sjukhusvård och akutmottagningar. Vår chans att möta framtiden är att arbeta tillsammans.

Värna sjukvårdens kärnarbete
Å andra sidan betonar Per-Henrik att vårdens vision för framtiden i kombination med en vilja att skapa ett nytt, tydligare gränssnitt mellan sjukhusvård och primärvård, med ny läkarvård och bredare uppdrag, avsevärt borde underlätta framtida bemanning.
– Vi har regeringsuppdrag på att utreda och utveckla den nya, nära vården. Nära vård innebär teambaserad, geografiskt nära vård, viktigt stöd i modern digitalisering för att snabbt få kontakt med patienterna samt kontinuitet.
– Det krävs fortsatt statligt stöd för att uppnå detta – landsting/regioner kan inte hantera situationen på egen hand – och inte minst för att värna sjukvårdens kärnarbete. Omställningen kräver puckelinvesteringar och verksamheten måste värnas från mer krav på dokumentation och onödig byråkrati. Det vinner alla på, avslutar Per-Henrik Nilsson.

Anser du att samverkan mellan primärvården och sjukhusvården behöver förbättras?