Förtroendeklyfta gentemot beslutsfattare

Publicerad 1 november 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet. Foto: Svenska Läkaresällskapet
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet. Foto: Svenska Läkaresällskapet
En överväldigande majoritet av läkare anser att de politiska besluten för hälso- och sjukvården inte är tillräckligt verklighetsförankrade. För Stefan Lindgren, Svenska Läkaresällskapets ordförande, speglar svaren gapet mellan besluts­fattarna och de som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Enligt Stefan Lindgren, som även är professor och överläkare i Malmö, finns det en förtroendeklyfta och otillräcklig kommunikation och samsyn mellan vårdpersonal och politiker.
– Många upplever att de politiska besluten tas utan insikt i hur vardagen inom hälso- och sjukvården ser ut och vilka utmaningar som finns. Samtidigt är det svårt för personalen att ha en översikt av hur systemet fungerar som helhet och är uppbyggt samt hur det förhåller sig till andra samhällsinstanser. Båda sidor behöver tänka till och ha förståelse för varandras respektive roller, konstaterar han.

Bör undvika detaljstyrning
Stefan Lindgren menar att engagemanget från läkarkåren i stora utvecklingsfrågor skulle kunna vara större, men framhåller att samma sak gäller för beslutsfattarna.
– Politikerna ägnar sig för mycket åt att detaljstyra hälso- och sjukvården, när de istället bör ange ramar och inriktningar. Utformandet av vården bör lämnas åt professionerna. Det syns inte minst på budgetarbetet, där punktinsatser skapar tillfälliga flöden i verksamheter som sedan sinar. Det är inte rätt sätt att lösa problemen.

Alla perspektiv är värdefulla
De beslut som tas behöver adressera de utmaningar som finns i vården istället för att vara populistiska. Stefan Lindgren betonar att insatserna i första hand behöver vara inriktade på att åtgärda strukturproblem inom hälso- och sjukvården. Vård är i sig en småskalig verksamhet där kvaliteten avgörs av det som sker i mängder av individuella möten mellan patienter och personal, men de existerar inom ett komplext och omfattande system. Därför är det av största vikt att vårdpersonal och beslutsfattare gemensamt utformar vilken väg vården ska ta och strävar efter största möjliga samverkan och samsyn. Alla perspektiv är värdefulla och nödvändiga, avslutar han.

Är de politiska besluten för hälso- och sjukvården verklighetsförankrade?