Hot och våld allvarligt problem

Publicerad 1 november 2017

Hot och våld mot vårdpersonal har ökat under de senaste åren och blivit ett stort problem inom hälso- och sjukvården.

Nästan hälften av alla läkare och 2 av 3 sjuksköterskor har varit utsatta för hot eller våld i sin yrkesutövning. Det är ett allvarligt samhällsproblem och det måste till ett flertal åtgärder, till exempel tekniska lösningar med övervakningskameror och att öka straffsatserna för individer som utövar hot och våld mot vårdpersonal.
– Hot och våld mot vårdpersonal måste klassas som våld mot tjänsteman, säger Marie Jensen, säkerhetshandläggare på Skånes universitetssjukhus.

Har du som läkare varit utsatt för hot eller våld i din yrkesutövning?

Har du som sjuksköterska varit utsatt för hot eller våld i din yrkesutövning?