Konsultläkare viktiga för att klara bemanningen

Publicerad 1 november 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Läkare från bemanningsföretag fyller en viktig funktion inom hälso- och sjukvården först och främst då de täcker upp vakanser och löser bristen på ordinarie personal. Det anser läkarna då de fick beskriva på vilket sätt konsultläkare är viktiga för hälso- och sjukvården.

Läkarna har svarat på frågan ”Varför är läkare från bemannings- och konsultföretag viktiga för hälso- och sjukvården?”
En majoritet pekade på bemanningen som konsultläkarnas viktigaste uppgift. Många uttryckte att det ofta råder underbemanning och det finns ett behov av att täcka upp vakanser och lösa arbetsschemat. Det kan röra sig om allt från akut brist på personal till att klara den ordinarie bemanningen. En del avdelningar har kortvarigt behov av extra personal, vid sjukdom eller semester. Andra har inte tillräckligt med fast personal och skulle inte klara att bemanna avdelningen utan läkare från konsultföretagen.

Klara vårdlöftet
Den näst största kategorin belyste hur viktiga läkarna från bemanningsföretag är för att kunna upprätthålla vården och garantera och tillgodose patienternas behov. Många menar att flertalet verksamheter skulle fallera utan de inhyrda läkarna och att ”i nuläget klarar vi inte den dagliga driften utan dem”.

Avlasta ordinarie personal
Ytterligare en viktig uppgift är att avlasta de fastanställda. De ska ha en rimlig arbetsbelastning och slippa riskera att bli utbrända. Avlastningen kan också ge möjlighet till mer flexibelt arbete och att kunna ta ut kompledigt eller semester. Nästan lika många anser att de inhyrda läkarna har en relevant roll då arbetsplatserna inte är tillräckligt attraktiva för att locka så många till den ordinarie personalen som krävs. Tungt arbete och dålig arbetsmiljö leder till att folk slutar eller sjukskriver sig.

Rekrytering och andra perspektiv
Avslutningsvis kommer två kategorier på gemensam femte plats. För det första är konsultläkarna viktiga där rekryteringen är svår. En del kliniker är små och har svårt att locka fast personal. Likaså kan glesbygden ha utmaningar med rekryteringen. Andra menar att bristfälliga faktorer som lön, arbetstider och arbetsvillkor gör det svårt att rekrytera rätt personal. För det andra anser man att de inhyrda läkarna fyller en positiv funktion då de bidrar med erfarenhet och ett utifrån-perspektiv. De gör ett bra arbete, bidrar med kunskap från hela landet och är ofta kompetenta.

Varför läkare från bemannings- och konsultföretag är viktiga:
1. Bemanning och fylla vakanser
2. För att klara vårdgarantin
3. Avlasta ordinarie personal
4. Täcka upp vid personalbrist på grund av dåliga arbetsvillkor
5. Rekryteringen
6. Bidra med kunskap, erfarenhet och andra perspektiv