Läkarnas råd för primärvården

Publicerad 1 november 2017
Text: Marianne Sjöberg

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för primärvården. Foto: Sören Andersson / Regeringskansliet
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för primärvården. Foto: Sören Andersson / Regeringskansliet
Vilka råd vill läkarna ge till Anna Nergårdh, som leder utredningen för att modernisera vården med fokus på primärvården? De främsta råden är att öka bemanningen och tillgängligheten i primärvården samt att införa fast läkarkontakt.

Läkare har ombetts att ge råd till regeringens särskilda utredare, Anna Nergårdh, som leder utredningen ”Samordnad utveckling för god och riktigt nära vård” för att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården.

Högre bemanning
Inom primärvården upplever både personal och patient en stressfylld situation. Man anser att de flesta läkare har för många patienter för att på ett bra sätt kunna förbereda och efterarbeta ett patientbesök, som ofta varar i 10 minuter. Stora resurser måste tillföras menar många för att personal ska orka med sin arbetssituation och att patienten ska känna sig sedd och omhändertagen.
Ett återkommande råd är att det finns ett listningstak på 1500 patienter för en heltidsarbetande läkare inom primärvården. Många anser att resurser för högre bemanning är en högsta prioritet.

Bättre tillgänglighet
Det framkommer också att allmänheten måste informeras för att styra patientflödet så att onödiga sjukvårdsbesök kan undvikas, både inom primär- och akutsjukvård. Det ska bli lättare att boka tid på vårdcentraler dagtid och även på helger.

Fast läkarkontakt
Ge patienter möjlighet att ha samma läkare vid besöken, många anser att det är mycket viktigt för trygghetskänslan för patienten. Råd som gavs var att patienten bör ha en fast läkarkontakt, men möjlighet ska finnas för läkargruppen att träffas och diskutera svårare patientfall för att få mer likvärdighet.

Fråga professionen vid beslut
En stor del av de tillfrågade anser att personalen som arbetar inom vården är de bästa att få synpunkter av innan stora beslut tas. Man menar att beslutsfattandet bör vara närmre vården, och efterlyser en dialog mellan beslutsfattare och de som utför arbetet.
Ett råd är att följa med en läkare inom primärvården minst två dagar för att veta hur kommande beslut kommer att påverka alla, både patienter och personal.

Gör mer attraktivt
”Vi måste ha en stark första linjens sjukvård som är kompetent, väl finansierad och en eftertraktad arbetsplats.”
Här menar många att man behöver se över vad det är som lockar läkare till att ta stafettjänster istället för fast anställning. Ett återkommande råd här är att göra allmänmedicin attraktivt för yngre läkare. Kan primärvården bli väl fungerande avlastas slutenvården, trycket på akutmottagningarna minskar och det blir bättre för patienten.

Läkarnas råd till omställning och modernisering av vården med fokus på primärvården
1. Högre bemanning ger mer tid för
patienterna
2. Bättre tillgänglighet till primärvården
3. Fast läkarkontakt
4. Fråga professionen innan beslut tas
5. Gör det mer attraktivt att arbeta inom primärvården