Påverkansmöjligheter och teamarbete ökar attraktiviteten

Publicerad 1 november 2017
Text: Annika Wihlborg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning, bra team och ett bra ledarskap kännetecknar, enligt läkarna, en attraktiv arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. Även kompetensutveckling, bemanning och arbetsmiljö rankas högt.

Karin Melander, HR- direktör i Region Skåne.
Karin Melander, HR-
direktör i Region Skåne.
– Undersökningsresultatet är inte särskilt överraskande, de faktorer som rankas högst känner jag igen från flera andra liknande undersökningar. Jag instämmer angående vilka faktorer som är viktigast för att en arbetsgivare ska vara attraktiv. Det är särskilt glädjande att många läkare värderar teamarbete högt eftersom det är en tydlig trend att sjukvården går från stuprörsorganisationer till teamarbete. I primärvården har vi exempelvis märkt att läkarroller som innebär mycket ensamarbete har minskat i attraktivitet, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.
Hon anser att ett bra ledarskap och möjlighet för läkare att påverka går hand i hand. En chef som arbetar strategiskt och kan kommunicera tydliga målsättningar för organisationen och samtidigt stötta sina medarbetare i det dagliga arbetet uppskattas ofta av många.

Hans Larsson, konsultläkare.
Hans Larsson, konsultläkare.
Involvera läkarna
– En bra chef ska vara rak och tydlig med vart organisationen är på väg och vilka utmaningar som väntar organisationen i framtiden, exempelvis en ökad digitalisering och demografiska faktorer. Chefen ska också kunna entusiasmera medarbetarna, säger Karin Melander.
Nyckeln till att bli en attraktiv arbetsgivare för läkare är, enligt Karin Melander, att lyssna in och verkligen involvera läkarna på varje arbetsplats. Det stärker även läkarnas känsla av att kunna påverka organisation och arbetssätt.
– Ett sätt att stärka läkarnas möjligheter att påverka arbetssätt och organisation är att ersätta den detaljerade styrning som råder på många håll i sjukvården med ett mer målorienterat arbetssätt som ger bättre påverkansmöjligheter, säger Karin Melander
– De faktorer som läkarna i undersökningen anger som viktiga överensstämmer med mina egna prioriteringar. Om arbetsgivare fokuserar på att förbättra de fyra faktorer som toppar rankingen så har de kommit långt i arbetet med att stärka sin attraktivitet, säger Hans Larsson, som tidigare var anställd, men sedan ett år tillbaka är konsultläkare i primärvården hos LäkarLeasing.

Kompetensutveckling behövs
– I primärvården, där jag är verksam, är arbetsbelastningen generellt sett för hög. Många läkare är dessutom toppstyrda utan några större möjligheter att påverka sitt arbete. Samtidigt upplever många att de för en ständig kamp för att få tillgång till kompetensutveckling i den utsträckning de anser sig behöva, säger Hans Larsson.
Han anser att sjukvården bör öka andelen läkare i ledande positioner. För många läkare är det viktigt att ha en chef som har förståelse för och är insatt i läkares arbetssätt och förutsättningar.
– Vad gäller kompetensutveckling så är primärvården eftersatt även där. I sjukhusvården får läkare tillgång till mycket informell kompetensutveckling via mer erfarna kollegor, men i primärvården är det inte lika självklart med kontinuerlig kompetensutveckling, säger Hans Larsson.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.


1. Möjlighet att påverka din arbetssituation
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Bra team/arbetskamrater
4. Bra ledarskap/arbetsledning
5. Möjligheter till kompetensutveckling / vidareutbildning
6. Rimlig bemanning
7. Bra arbetsmiljö
8. Bra schemaläggning / arbetstider
9. Bra lön / löneutveckling
10. Stimulerande arbetsuppgifter
11. Bra utvecklingsmöjligheter
12. Mer tid för patienterna
13. Inte behöva arbeta övertid
14. Möjlighet att arbeta med forskning
15. Annat