Stärka medicinska ledarskapet och omvårdnadsledarskapet

Publicerad 1 november 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Björn Eriksson, förvaltningschef för Skåne Universitetssjukvård.
Björn Eriksson, förvaltningschef för Skåne Universitetssjukvård.
9 av 10 sjuksköterskor anser att omvårdnadsfrågorna inte är tillräckligt representerade i sjukhusledningarna. Björn Eriksson, förvaltningschef för Skåne Universitetssjukvård, anser att både det medicinska ledarskapet och omvårdnadsledarskapet måste förstärkas.

Björn Eriksson, förvaltningschef för Skåne Universitetssjukvård samt hjärtspecialist och medicine doktor i kardiologi och klinisk fysiologi, är inte överraskad över undersökningsresultatet. Han understryker att två aspekter i synnerhet behöver förstärkas på ledningsnivå i svensk hälso- och sjukvård: medicinskt ledarskap och omvårdnadsledarskap.
– Att stärka det medicinska ledarskapet, omvårdnaden och patientens väg genom vården är en av våra kärnuppgifter och det måste få en plats på dagordningen. Varje person på ledningsnivå behöver ha ett omvårdnadsperspektiv i sina beslut och jag anser att chefssjuksköterskor är en viktig funktion för att uppnå detta. Mot den bakgrunden har jag här i Skåne återinfört just den rollen i ledningsgruppen på SUS.

Besitter värdefull kunskap
Björn påpekar att majoriteten av allt utvecklings- och förbättringsarbete kretsar kring själva vårdens utförande och att omvårdnadsperspektivet är det mest direkta av alla. Han anser att sjukhusledningar bör ställa sig frågor kring hur organisationen ser ut och vilka filosofier och strategier som existerar angående hur vården närmar sig patienten.
– Detta är ett perspektiv som konstant måste lyftas och vi behöver lära oss att se sambanden i de beslut vi tar. Konsekvensen av allt vi gör berör patienterna och omvårdnad är det sätt vi har att möta dem och nå fram. Dessutom är sjuksköterskor vår största yrkesgrupp inom vården och de sitter på värdefull kunskap som vi måste bli bättre på att förvalta. Utan att lyfta vårdsektorn såväl medicinskt som vad gäller omvårdnad kommer vi aldrig att lyckas utföra den nya sjukvården, avslutar han.

Anser du att omvårdnadsfrågorna är tillräckligt representerade i sjukhusledningarna?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 15–18 september 2017 mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige.