”Tillsammans kan vi göra mycket”

Publicerad 1 november 2017
Text: Paola Langdal

Tobias Alfvén tycker det är viktigt att läkare engagerar sig i framtidens vård.
Tobias Alfvén tycker det är viktigt att läkare engagerar sig i framtidens vård.
Hur kan läkare medverka i samhällsdebatten och göra skillnad? Efter Hans Roslings död, vars röst vägde tungt i debatten om bland annat global fattigdom, har frågan blivit alltmer aktuell.

Förra året valde Tobias Alfvén tillsammans med andra experter inom global hälsa att skriva en replik i en debatt i SvD om neddragningar av biståndspengar som skulle få konsekvenser för bland annat Sidas stöd till globala utbildnings- och hälsoinsatser. För honom var det viktigt att i egenskap av barnläkare och forskare i global hälsa göra sin röst hörd.
– När det gäller människors hälsa och välbefinnande är det vi som är experter. Därför är det viktigt att läkare är med och diskuterar allt från hur sjukvården är organiserad på en vårdcentral till hur fattigdom och klimatförändringar påverkar vår hälsa, säger han.
Förutom arbetet som barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och docent vid Karolinska institutet är Tobias Alfvén även ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa.
– Här arbetar vi mer övergripande kring ämnet och diskuterar bland annat hur vi kan stärka området global hälsa i Sverige. Men även hur vi kan sprida information och skapa engagemang i dessa frågor, fortsätter han.

Läkare kan göra skillnad
Tobias Alfvén tar upp Hans Rosling som ett exempel på någon som verkligen gjort skillnad. Hur hans engagemang och kunskapsspridande, exempelvis under ebola-epidemin, ledde till att Sverige och världssamfundet till slut aktivt engagerade sig och i förlängningen begränsade epidemins spridning.
– Hans Rosling spelade en enorm roll i debatten, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Han fick många att stanna upp och faktiskt ofta tänka om, säger han och tillägger att det är viktigt att läkare uttalar sig om områden man behärskar.
– Här handlar det om vilken erfarenhet, utbildning och yrkeskompetens man har. Alla kan inte göra allt, men om många engagerar sig blir det mycket tillsammans, avslutar han.