40% av kvinnliga läkare utsatta för sexuella trakasserier

Publicerad 24 november 2017
Text: Annika Wihlborg
40 procent av läkarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp i sitt yrke
Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande och Susanne Bergenbrant Glas, läkare och styrelseledamot i Kvinnliga Läkares förening.

#metoo. 40 procent av de kvinnliga läkarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp i sitt yrke som läkare eller som läkarstudent. 54 procent har utsatts av en patient och 50 procent har utsatts av en chef eller överordnad kollega/anställd.

1 353 slumpmässigt utvalda kvinnliga läkare i Sverige har svarat på undersökningen från Framtidens Karriär – Läkare som genomfördes 22–24 november 2017.

För att åskådliggöra hur allvarligt problemet med sexuella trakasserier av kvinnliga läkare är, följer här tre exempel från drabbade kvinnliga läkare.

Citat läkare 1:
”Jag AT, han överläkare. Påhoppad i hiss, med hand på bröst och påtvingad kyss med tungan i min mun. Jag värjde mig och sa till honom att sluta. Blev så chockad, vi hade enbart yrkesrelation. Han låtsades som inget hade hänt sedan. Många gånger nedsättande kommentarer från äldre manliga kollegor, såsom ”kvinnor ska inte syssla med kirurgi. Flera gånger har patient tafsat i undersökningssituation, på bröst och rumpa. Äldre sjuk man bad mig onanera åt honom.”

Citat läkare 2:
”Jag gick som läkarstudent med en manlig överläkare på kirurgmottagningen. Vid ett tillfälle blev det en diskussion mellan den manliga patienten och överläkaren om vems ”objekt” jag var.”

Citat läkare 3:
”Blev tagen på brösten och mellan benen av en handledare på en utplacering under utbildningen.”

Vi kommer publicera fler exempel inom några dagar!

Utbrett problem
– Även om fenomenet inte är okänt sedan tidigare så är undersökningsresultatet definitivt oroväckande, det illustrerar hur högt mörkertalet faktiskt är och hur utbredd problematiken är, trots att vi ofta betraktar Sverige som ett jämställt land. Sexuella trakasserier och övergrepp handlar mycket om att överordnade missbrukar sin maktposition gentemot underordnade, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Att så många som 54 procent av de utsatta kvinnliga läkarna utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp av en patient synliggör, enligt Heidi Stensmyren, att det här är ett samhällsproblem som förekommer överallt.

– Genom att få ut frågan i ljuset och på allvar få upp den på agendan så bidrar vi till att toleransen för olika former av sexuella trakasserier minskar, då blir det inte längre acceptabelt att individer missbrukar sin maktposition. Jag tror absolut att Metoo-rörelsen är en viktig milstolpe, förminskande av individer och andra former av trakasserier kommer att tas på större allvar i framtiden, både i hälso- och sjukvården och i andra branscher, säger Heidi Stensmyren.

Beroendeställning ökar utsattheten
– Att 40 procent av de kvinnliga läkarna har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp är förstås uppseendeväckande, men med tanke på den senaste tidens Metoo-upprop är siffran tyvärr inte förvånande. Vi lever i ett patriarkalt samhälle där den här typen av beteende etableras redan i förskolan, säger Susanne Bergenbrant Glas, läkare och styrelseledamot i Kvinnliga Läkares förening.

Hon anser att det lärlingssystem som är unikt för läkaryrket bidrar till att läkare befinner sig i en beroendeställning under relativt många år av sin karriär.

– Tydliga hierarkier bland läkare och systemet med läkarstudenter, underläkare, AT-läkare, specialistläkare, överläkare, mm. innebär att läkare är beroende av mer erfarna kollegor under många år, vilket dessvärre ger utrymme för den här typen av agerande. Överallt i sjukvården förekommer det manliga ”gurus”, vars trakasserier eller övergrepp mot kvinnliga kollegor accepteras för att de betraktas som erfarna, kompetenta och nästintill artister, säger Susanne Bergenbrant Glas.

– Det är beklagligt att arbetslagstiftningen på det här området inte efterföljs i tillräcklig utsträckning. Kvinnliga Läkares förening betraktar detta som en arbetsmiljöfråga. Vi föreslår att man exempelvis inför jämställdhetsronder på arbetsplatser, ungefär på samma sätt som man genomför skyddsronder och arbetsmiljöronder. Vi tror även att fristående forum på exempelvis Facebook där kvinnliga läkare kan dela med sig av sina erfarenheter och stötta varandra fyller en viktig funktion, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Har du som läkare eller läkarstudent blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp i ditt yrke som läkare?

Jag blev utsatt av en...