Presentation

Är du läkare med intresse för läkemedelssäkerhet?

Publicerad 11 april 2018
Läkemedelsverket
Foto: Nina Leijonhufvud

Läkemedelsverket söker en läkare till enheten för läkemedelssäkerhet.
Vill du bidra till ökad patientsäkerhet och arbeta med kliniska och vetenskapliga frågeställningar i både nationella och internationella sammanhang? Ansök här

Arbetsuppgifter

  • Medicinskt ansvarig för att bedöma inkomna biverkningsrapporter i samarbete med den biverkningshandläggare som ansvarat för att registrera och initialt bedöma rapporterna.
  • Medicinsk bedömning av kvaliteten avseende de data som registrerats i de enskilda fallen.
  • Att genomföra signaldetektion baserat på nationella rapporter och de rapporter som återfinns i den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance.
  • Medverka i enhetens regelbundna möten samt i övriga möten som är relevanta för ditt ansvarsområde på enheten och på myndigheten.

Det kan även vara aktuellt att medverka i interna och/eller externa arbetsgrupper där frågor inom ditt ansvarsområde behandlas. I arbetet ingår stimulerande och kompetensutvecklande diskussioner, såväl ämnesspecifika som multidisciplinära, där vetenskapliga och regulatoriska frågor balanseras mot varandra.

Utbildning och erfarenhet

  • Legitimerad läkare
  • Klinisk erfarenhet inom läkemedelsintensivt område samt vetenskapligt engagemang

Om du har arbetat med läkemedelssäkerhetsfrågor är det en merit. Vi ser gärna att du har kunskap inom läkemedelsepidemiologi. Tidigare erfarenhet från arbete inom en myndighet eller läkemedelsindustrin är meriterande.

Personliga egenskaper
Arbetet bedrivs i stor utsträckning i team. Därför är god samarbetsförmåga, flexibilitet, god analytisk förmåga samt förmåga att göra relevanta prioriteringar viktiga egenskaper. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Betyg och intyg som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag: 30 april 2018
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Läkemedelssäkerhet
Diarienummer: 2.4.1-2018-023459

Ansök här

Beskrivning av enheten
Enheten för läkemedelssäkerhet arbetar med övervakning av marknadsförda läkemedels säkerhet genom att utföra signaldetektion med biverkningsrapporter som huvudsakligt underlag samt med genomgång av publicerade medicinska data. Arbetet syftar till ökad patientsäkerhet genom att så snabbt som möjligt identifiera ett potentiellt tidigare okänt säkerhetsproblem. I arbetet ingår också att validera potentiella signaler för att utreda eventuellt orsakssamband. Arbetet sker i en miljö med samarbete både inom och mellan enhetens grupper och med flera av Läkemedelsverkets övriga enheter. Arbetet innebär också samarbete med utredare från andra Europeiska länders läkemedelsmyndigheter.

Kontakt
Vid frågor är du välkommen att kontakta gruppchef Marja-Leena Nurminen eller enhetschef Kerstin Jansson.
Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Maria Lüttgen, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@mpa.se

Om Läkemedelsverket
Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och läkemedelsutvecklingen i Sverige och Europa.

Hälso- och sjukvården och patienterna ställer allt högre krav på att få tillgång till effektiva, säkra och miljövänliga läkemedel och medicintekniska produkter som tillgodoser deras individuella behov. Hos oss får du arbeta med kliniska och vetenskapliga frågeställningar i ett nationellt och internationellt sammanhang. Din kliniska kompetens behövs för att erbjuda patienter en säkrare läkemedelsanvändning.