Myndigheter

Kliniska utredare bidrar med patientnytta

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg
Kristian Wennmalm, klinisk utredare på Läkemedelsverket.
Kristian Wennmalm, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Många myndigheter kan erbjuda intressanta roller där läkares medicinska kompetens och kliniska erfarenhet efterfrågas. Efter några år som kliniskt verksam onkolog i regionsjukvården sökte sig Kristian Wennmalm till Läkemedelsverket. I arbetet som klinisk utredare fokuserar han på säkerheten och effektiviteten för framtidens onkologiska läkemedel.

– Jag hade arbetat som specialistläkare i onkologi i två år när en ledig tjänst på Läkemedelsverket fångade mitt intresse. Två tidigare kollegor arbetade vid det här laget redan på Läkemedelsverket, vilket bidrog till mitt intresse för att börja arbeta på en myndighet. Det kändes också intressant att få vara med och bidra till att onkologipatienter i hela EU får tillgång till nya, effektiva och säkra läkemedel, säger Kristian Wennmalm, som sedan 2016 är klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Utreder tillstånd
Hans arbete på tillståndsenheten handlar dels om att ge rådgivning till läkemedelsföretag med fokus på hur de bör utforma sitt kliniska utvecklingsprogram för att öka förutsättningarna för ett framtida marknadsgodkännande. Utredarrollen är bred och innefattar samtliga faktorer som berör läkemedels eventuella framtida plats på marknaden.
– Jag utreder marknadsföringstillstånd för läkemedelskandidater, och befintliga läkemedel då de modifieras för breddade eller nya indikationsområden. I mitt arbete ingår även att utreda biverkningsrapportering och att kontinuerligt bevaka säkerhetsprofilen för specifika läkemedel, säger Kristian Wennmalm.

”Här har jag möjlighet att fokusera på den medicinska vetenskapen.”

Internationell samverkan
Läkemedelsverkets tillståndsverksamhet bedrivs i nära samarbete med motsvarande myndigheter i andra EU-länder. För Kristian Wennmalms del innebär det många internationella kontakter med läkemedelsspecialister i andra länder.
– De många internationella kontakterna är ett skäl till att jag trivs bra med mitt arbete. Som kliniskt verksam läkare fokuserade jag till stor del på mina patienter och den dagliga verksamheten. I rollen som utredare har jag möjlighet att arbeta analytiskt och att bidra med patientnytta på en mer övergripande EU-nivå, inte minst eftersom de onkologiska läkemedel jag arbetar med alltid godkänns på EU-nivå. Det innebär att mitt arbete kan bidra till fler behandlingsalternativ för ett stort antal patienter runtom i Europa, säger han.

Medicinska vetenskapen
Bland Kristian Wennmalms kollegor finns specialistläkare i bland annat hematologi, invärtesmedicin, infektion, neurologi och psykiatri. Många kollegor är dessutom disputerade.
– Här har jag möjlighet att fokusera på den medicinska vetenskapen utan att behöva hantera alla de praktiska frågeställningar som är en naturlig del av arbetet som kliniskt verksam läkare. Jag har dessutom större möjligheter att styra min arbetsdag. Kombinationen av medicinsk vetenskap och regelverk är också intressant, avslutar han.