Digital vård kan öka jämlikheten

Publicerad 18 april 2018
Text: Annika Wihlborg

Daniel Brännström, specialistläkare inom dermatologi och driftansvarig läkare på Mindoktor.se. Foto: Mindoktor.se
Daniel Brännström, specialistläkare inom dermatologi och driftansvarig läkare på Mindoktor.se. Foto: Mindoktor.se
En fördel med digital vård på distans är, enligt Daniel Brännström på Mindoktor.se, att patienten i lugn och ro kan fylla i uppgifterna som utgör grunden för anamnesen. För läkarna innebär digital vård bland annat att de vid behov kan kontakta kollegor och specialister innan de återkommer till patienten med en diagnos.

– Det är glädjande att mer än hälften av läkarna betraktar digital vård på distans som ett bra komplement till den fysiska sjukvården. Digital vård på distans ökar tillgängligheten, effektiviteten och förbättrar möjligheterna till kvalitetssäkring. Min erfarenhet är att ju mer kunskap läkarna får om den digitala vårdens möjligheter, desto mer positivt inställda blir de, säger Daniel Brännström, specialistläkare inom dermatologi och driftansvarig läkare på Mindoktor.se.

Kan behandla fler kroniska patienter
– Den digitala vården på distans bidrar även till en jämlik sjukvård eftersom alla patienter kan nå nätläkarna på lika villkor, oavsett var i landet de befinner sig. Patienterna behöver inte heller anpassa sin vardag med resor, ledighet från arbetet och liknande för att ta sig till läkaren, säger Daniel Brännström.
Han betonar vikten av att professionen och de som har erfarenhet av digital vård får vara med och forma framtidens digitala vård och att vi inte sätter gränser som fort blir inaktuella med en snabb teknikutveckling.
– I framtidens digitala sjukvård ökar patienternas delaktighet genom att de kan skicka in mätdata från ett digitalt husapotek till läkaren. Allt fler kroniska sjukdomar kommer framöver också att kunna behandlas på distans. Då kan den digitala vården på distans avlasta den fysiska sjukvården ännu mer, säger Daniel Brännström.