Läkarnas nationella beslut för hälso- och sjukvården

Publicerad 18 april 2018
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Om läkarna skulle vara nationellt ansvariga för hälso- och sjukvården, skulle de först fatta beslut om att ge mer resurser till primärvården, fast läkarkontakt i primärvården och listningstak per läkare samt ett förstatligande av sjukvården.

Ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige fick frågan “Vilka beslut skulle du först fatta om du var nationellt ansvarig för hälso- och sjukvården?”

Primärvården
Många vill satsa mer på primärvården. Att överföra resurser från sjukhusvården till primärvården skulle avlasta sjukhusen och löna sig i längden. En storsatsning bör göras för att specialistutbilda distriktsläkarna ytterligare. Lägg större delen av läkarutbildningen inom primärvården och gör det möjligt att få specialistmottagningar i anslutning till vårdcentraler.
Höjda löner för sjuksköterskor och undersköterskor är också något många vill prioritera för att kunna locka dessa yrkesgrupper till primärvården. Man tycker också att det är nödvändigt att anställa mer personal inom andra yrkesgrupper, som läkarsekreterare, arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster.
Resurser behövs också i primärvården för att alla patienter ska kunna ha en fast läkarkontakt. Samtidigt vill man se över antalet listade patienter för varje läkare. Fler läkare i primärvården ger en bättre arbetsbelastning vilket är positivt både för personal och fram­förallt patienter.
Många menar att man bör minska antalet onödiga besök till akutmottagningar genom att införa remisstvång från vårdcentral om inte patienten kommer med ambulans.

Förstatligande av vården
En stor del av de tillfrågade vill lägga ner landstingen och förstatliga vården. Syftet är att få en nationell standard på all vård i landet. Man menar att det är orimligt att politiker skall styra vården. Alla chefer på alla nivåer ska vara medicinskt utbildade. Många anser att medicinskt kunnig personal ska leda sjukvården för att kunna skapa en bra vård. ”Ta bort politiska krav – vi är specialisterna inom sjukvård och vet hur man ska utnyttja resurserna och spara pengar”. Man menar att det är alldeles för många chefer och administrativ personal som inte har sjukvårdsutbildning.
I samband med ett förstatligande vill man också ha ett gemensamt journalsystem och läkemedelslista för hela landet inom alla vårdenheter. Det skulle ta bort onödig administration inte minst från läkarna. ”Minska ekonomistyrningen och därmed administrationen – låt professionen styra och administrationen stödja”.

Förslag på nationella beslut
1. Mer resurser till primärvården
2. Fast läkarkontakt i primärvården
3. Listningstak per läkare i primärvården
4. Höjda löner för sjuksköterskor och undersköterskor
5. Remisstvång till akuten
6. Förstatliga vården
7. Låt professionen styra
8. Gemensamt journalsystem