Påverka global hälsa inom läkemedelsbranschen

Publicerad 18 april 2018
Text: Sandra Ahlqvist

Tomas Andersson, specialist­läkare i klinisk farmakologi och Clinical Vice President Cardio­vascular/Chronic Kidney Disease vid AstraZeneca.
Tomas Andersson, specialist­läkare i klinisk farmakologi och Clinical Vice President Cardiovascular/ Chronic Kidney Disease vid AstraZeneca.
Samspelet mellan läkarkåren och läkemedelsbranschen är en oumbärlig faktor i utvecklingen av global sjukvård. Att arbeta med läkemedelsutveckling medför möjligheten att tillämpa sin medicinska kunskap på bred skala och chansen att förändra livet för miljontals människor.

Läkemedelsindustrin har på senare år genomgått en omfattande förändring och befinner sig idag i något av en pionjärfas vad gäller att utforma nya läkemedel och modaliteter.
– Inom den tidiga forskningen ligger fokus på nya typer av läkemedel, såsom anti-sense oligonukleotider och modifierat RNA. Det är en intressant utmaning eftersom vi behöver lära oss från grunden hur vi utvecklar och testar sådana läkemedel på människor på ett säkert och effektivt sätt. Området är mycket spännande med nya angreppssätt, vilket innebär att vi också kan komma åt mekanismer som tidigare varit utom räckhåll, berättar specialistläkaren i klinisk farmakologi och Clinical Vice President Cardiovascular/Chronic Kidney Disease vid AstraZeneca, Tomas Andersson.

Förändrar människors tillvaro
Som läkare inom läkemedelsbranschen har man chansen att påverka tillvaron för människor i hela världen och tillämpa sina kliniska och vetenskapliga kunskaper i ett brett sammanhang. Det finns dessutom ett väl fungerande partnerskap mellan företag och kliniskt aktiva läkare, vilket inriktas på att ta vara på de senaste vetenskapliga framstegen och se till att de kommer patienterna till godo.
– Våra forskningssamarbeten omfattar allt från grundläggande vetenskap till både tidiga och sena läkemedelsstudier. Vi arbetar nära både forskare och kliniskt verksamma läkare och genom att hitta innovativa sätt att behandla patienterna uppnår vi resultat som är omöjliga för en ensam praktiker. Det är oerhört inspirerande.

Stimulerande miljö
Hela 40 procent av läkarkåren är intresserade av en karriär inom branschen; området har breda karriärvägar i en stimulerande, internationell miljö och Tomas påpekar att de som söker sig till branschen kan se fram emot att ta del av mycket ny kunskap.
– De flesta som intresseras av läkemedelsutveckling är vetgiriga och öppna, vilket i mångt och mycket är en förutsättning – som läkare är man en stor resurs för industrin, men det finns enormt mycket ny kunskap att inhämta. Det är därmed fantastiskt roligt att så många tillfrågade läkarkollegor kan tänka sig arbeta inom läkemedelsindustrin. För mig speglar det en positiv grundinställning till det banbrytande forskningsarbete som sker inom läkemedelsutveckling, och jag välkomnar intresserade kollegor att prova på!

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom läkemedelsindustrin?