Så kan du förändra i vården

Publicerad 18 april 2018
Text: Adrianna Pavlica

Arvin Yarollahi, verksamhetschef på ortopedkliniken inom NU-sjukvården, startade ett vårdupprop 2011. Foto: Peter Wahlström
Arvin Yarollahi, verksamhetschef på ortopedkliniken inom NU-sjukvården, startade ett vårdupprop 2011. Foto: Peter Wahlström
Läkaren och eldsjälen Arvin Yarollahi blev rikskänd när han startade ett vårdupprop och engagemanget tycks outtröttligt. Idag jobbar han inifrån systemet för att göra skillnad.

Arvin Yarollahi, verksamhetschef på ortopedkliniken inom NU-sjukvården, var bara 29 år när han 2011 startade vårduppropet ”Nej till nedskärningar inom vården”. Det började som en reaktion på situationen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg men spred sig över landet med manifestationer och utgivningen av en bok på temat. Sju år senare ser Arvin Yarollahi att mycket gått i en positiv riktning inom Västra Götalandsregionen där han verkar.
– Man har insett att bättre kvalitet och tillgänglig vård ger minskade kostnader och att patientskador är dyra. Det är väldigt glädjande att se att man idag inte är lika benägen att ta stora tårtbitar när det kommer till besparingar, eftersom man vet att det slår tillbaka i slutändan, säger han.

Gå till chefen
En del problem kvarstår, exempelvis kring bemanning och komplicerade it-system. Och engagerade läkare är viktiga för utvecklingen.
– Man måste våga säga ifrån och ha civilkurage. Om något inte stämmer måste man lyfta det till sin chef, och lyssnar inte chefen ska man gå till chefens chef. I mitt fall fick jag gå hela vägen upp, för ingen kunde ta ansvar. Framtidens ledare måste vara lyhörd, närvarande och tydlig.

”Räck upp handen”
I Arvin Yarollahis fall är det chefsskapet som gör det möjligt för honom att ha ett konkret inflytande.
– Vill man påverka ska man räcka upp handen när det kommer möjligheter att vara delaktig i ledning och styrning. När vår chef pensionerades hade jag precis blivit specialist och var den minst sannolika personen att bli chef, men nu har jag varit det i fem år. Jag jobbar i systemet för att förbättra vården i en riktning jag tror på, säger han.
Ett tips är att gå kurser och visa intresse för biträdanderoller, som är en bra språngbräda.
– När man väl blir chef har man mandat att göra mycket i sin egen verksamhet. Det kommer förstås beslut uppifrån man inte rår över men vi har gjort mycket på vår klinik kring patientsäkerhet och arbetssituationen för personalen. Räck upp handen, säg att du vill, sen kommer du framåt och kan påverka på riktigt.