Presentation
Bonnier Academy

Ny satsning på digital handledarutbildning

Publicerad 11 maj 2022
Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin och medicinsk redaktör på Medibas.
Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin och medicinsk redaktör på Medibas.

För att främja lärande och handleda framtidens läkare krävs särskild kunskap och kompetens. Tillsammans med Medibas har Bonnier Academy utvecklat en digital handledarutbildning som leder till kurscertifiering.

Kursen vänder sig till ST-läkare och färdiga specialister som ska handleda BT- och ST-läkare.
– Att handleda blivande specialister kräver en handledarutbildning. Men det är inte alltid så enkelt att få till det i en stressfylld arbetsvardag. Därför satsar vi på digitalt lärande och ett kursalternativ med hög kvalitet och tillgänglighet, säger Remy Waardenburg.
Han är specialist i allmänmedicin samt medicinsk redaktör på Medibas, en kunskapsdatabas med särskilt fokus på primärvården. Idag varvar han sitt redaktörskap med arbete som distriktsläkare på en vårdcentral i Stockholm.
Remy Waardenburg, som har stor erfarenhet av att handleda i såväl Sverige som utomlands, är en av initiativtagarna till den digitala handledarutbildningen.
– I många andra länder har e-lärande fått ett allt större utrymme. Här har Sverige i vissa fall halkat efter. Det erbjuds fortfarande många kurser med traditionella upplägg där deltagare måste vara på plats, med allt vad det innebär i form av resor, logi och ledighetsansökan från jobbet.

Klicka här för att läsa mer om handledarutbildningen

Klicka här för att se alla våra läkarutbildningar

Höja kvaliteten på handledning
Kursen, som är Lipus-certifierad och tar cirka fyra timmar att genomföra, varvar teori med övningar. Med hjälp av text, film och frågor får deltagaren möjlighet att fördjupa sitt lärande och tid för egna reflektioner.
Kursen består av fem moduler: vad är handledning, metoder för handledarskap, utveckling av kompetens, ansvar och återkoppling, och kompetensbedömning.
– Den är tidseffektiv och går att genomföra i den takt som deltagarna önskar och hinner. Det finns även möjlighet att repetera innehållet. Efter avslutad kurs genomförs ett kunskapstest och vid godkänd utbildning får deltagaren ett kursintyg, säger Remy Waardenburg.
Förhoppningen, menar han, är att kursen ska främja intresset för lärande och höja kvaliteten på handledning. Att bli en kompetent handledare innebär att man måste omfamna flera olika delar som handlar om att förmedla kunskap, praktiska färdigheter och ett tillitsfullt förhållningssätt.
– Handledning blir ett allt viktigare redskap och med fördjupad kunskap blir det också roligare och mer tillfredsställande, säger Remy Waardenburg.

Bonnier Academy

Bonnier Academys digitala kurser för ST-läkare har skapats i samverkan med Medibas, med syfte att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring genom att erbjuda en flexibel och effektiv utbildningstjänst. Utbildningarna är helt digitala med ett högkvalitativt innehåll från ledande experter inom respektive område. Samtliga utbildningar motsvarar uppsatta delmål enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8) och de är certifierade av Lipus.

www.bonnieracademy.se/lakarutbildningar