Presentation
ST-utbildningar

Digitala kurser ger snabbare och mer flexibel ST

Publicerad 4 maj 2021
Anders Jonasson, affärsområdeschef på Bonnier Academy. Foto: Bonnier Academy

Nu utökas Bonnier Academys populära onlinekurser för ST-läkare med ytterligare tre utbildningar. Syftet är att effektivisera generella moment i ST-utbildningen, med bibehållen hög kvalitet. Kurserna erbjuder stor flexibilitet och tillgänglighet.

Idag finns flaskhalsar inom ST-utbildningen, eftersom det råder brist på utbildningsplatser på flera av de generella och obligatoriska kurser som alla ST-läkare måste genomgå. Bonnier Academy startade därför för två år sedan den digitala kursen Hälso- och sjukvårds­juridik, som fallit väldigt väl ut. Nu lanseras tre nya kurser: Försäkringsmedicin, Etik, mångfald och jämlikhet samt Läkemedel.
– Vi har sett att det finns ett behov av att digitalisera och förbättra ST-utbildningen. Med dessa kurser behöver regionerna inte anordna egna utbildningar vid specifika tillfällen med allt vad det innebär i form av rese- och hotellkostnader. Istället deltar ST-läkarna hemifrån, när det passar dem själva. Det blir både snabbare och mer kostnadseffektivt, berättar Anders Jonasson, affärsområdeschef på Bonnier Academy.

Klicka här för att läsa mer om ST-läkarkurserna från Bonnier Academy

Ledande experter
Innehållet i kurserna är utarbetade i samarbete med ledande experter på respektive område och svarar mot Socialstyrelsens delmål. De har även bearbetats av manusskribenter och pedagoger som är specialiserade på digitalt lärande. Upplägget är interaktivt, med en blandning av filmer, texter, praktikfall, quiz och tester. Kurserna är granskade och certifierade av certifieringsorganet Lipus och har testats av erfarna läkare.
– Eftersom deltagarna måste klara kunskapstester, så blir godkända resultat ett kvitto för studierektorer och handledare att ST-läkaren behärskar området, säger Anders Jonasson.

Deltagare rekommenderar
I den utvärdering som gjorts av Hälso- och sjukvårdsjuridik blev betyget högt – 100 procent av deltagarna skulle rekommendera kursen till andra och snittbetyget som gavs för kursen var 4,5 av 5 möjliga.
– Deltagarna uppskattar flexibiliteten väldigt mycket och tycker att kursen ligger på rätt nivå. Våra utbildningar utvecklas kontinuerligt med de senaste och bästa digitala lösningarna för att de ska fortsätta att hålla hög kvalitet, säger Anders Jonasson.
Bonnier Academy har avtal med flera regioner, men många ST-läkare väljer även att köpa utbildning separat med de ”ryggsäckspengar” de har för sin ST.
Vid halvårsskiftet kommer Bonnier Academy att även erbjuda åtta utbildningar för BT-läkare.

Bonnier Academy

Bonnier Academys digitala kurser för ST-läkare har skapats i samverkan med Medibas, med syfte att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring genom att erbjuda en flexibel och effektiv utbildningstjänst. Utbildningarna är helt digitala med ett högkvalitativt innehåll från ledande experter inom respektive område. Samtliga utbildningar motsvarar uppsatta delmål enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:8) och de är certifierade av Lipus.

www.bonnieracademy.se/lakarutbildningar