AT-handledning

En bra AT-handledare är prestigelös, tålmodig och stödjande

Publicerad 7 maj 2024
Text: Annika Wihlborg
Algirdas Petrauskas, specialistläkare i ortopedi vid Kirurgiskt centrum i södra Lappland.
Algirdas Petrauskas, specialistläkare i ortopedi vid Kirurgiskt centrum i södra Lappland.

Engagerade handledare som delar med sig av sin kunskap och utmanar unga läkare att växa är i många fall helt avgörande för AT-läkare. En förutsättning för att fler läkare ska vilja bli AT-handledare är, enligt Algirdas Petrauskas, specialistläkare i ortopedi vid Kirurgiskt centrum i södra Lappland, att det finns tillräckligt med tid avsatt i schemat för att kunna göra en riktigt bra insats som handledare.

– Jag kommer ihåg hur viktig handledning var i början av karriären, inte minst när jag kom till Sverige och började arbeta i svensk sjukvård. Jag kommer från Litauen, där jag även gick läkarutbildningen, säger Algirdas Petrauskas, som 2024 utsågs till årets AT-handledare på Lycksele lasarett.
Han betraktar engagerad AT-handledning som väl investerad tid för såväl unga läkare som för arbetsgivaren. Det hjälper AT-läkarna att snabbare bli mer självgående och kunna fatta självständiga beslut.
– Om man är tillgänglig för frågor, strävar efter en prestigelös relation till AT-läkarna, ger konstruktiv feedback och svarar på ett korrekt sätt när man diskuterar behandlingsalternativ och dess för- och nackdelar, så blir det naturligt att AT-läkare upplever samarbetet som givande. Att ta sig tid att svara på frågor och tydligt signalera att det inte finns några dumma frågor är också av betydelse, säger Algirdas Petrauskas.

”En rimlig arbetsbelastning, bra stöd från ledningen och rätt förutsättningar att göra ett bra jobb kan få fler att vilja bli handledare.”

Stort intresse bli handledare
När AT-tjänstgöringen så småningom ersätts med bastjänstgöring, BT, tror Algirdas Petrauskas att en högkvalitativ och engagerad handledning blir än viktigare, bland annat eftersom BT är kortare än AT.
– En rimlig arbetsbelastning, bra stöd från ledningen och rätt förutsättningar att göra ett bra jobb kan få fler läkare att vilja bli handledare. Jag upplever generellt att intresset för att vara handledare är stort bland läkare, men om arbetsbelastningen är hög blir det svårt att vara en närvarande och tillgänglig handledare, och då minskar självklart motivationen att ta sig an ett handledaruppdrag, säger Algirdas Petrauskas.
Han anser att en bra AT-handledare är en god lyssnare som strävar efter att se helhetsperspektivet i AT-läkarnas frågeställningar, ställer öppna frågor och utmanar AT-läkarna att självständigt lösa problem och argumentera för sina beslut.

Utvecklas som specialist
– Många AT-läkare kommer direkt från universitetet och har ännu inte hunnit skaffa sig någon konkret arbetslivserfarenhet. En viktig roll för AT-handledare är därför att vägleda i patientmötet, och att hjälpa dem att prioritera sitt arbete och lägga upp sin arbetsdag på ett effektivt sätt. Jag upplever även att handledarrollen utvecklar mig som specialist. AT-läkarna ger mig nya perspektiv och ställer frågor och kommer med aspekter som jag själv inte funderat på, säger Algirdas Petrauskas.