Presentation

SLSO:s digitala pilotsatsningar uppskattas av patienter och läkare

Publicerad 18 april 2018

Ulrika Lindman, verksamhetschef och distriktsläkare på Djursholms husläkarmottagning. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ulrika Lindman, verksamhetschef och distriktsläkare på Djursholms husläkarmottagning. Foto: Gonzalo Irigoyen
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, genomför ett pilotprojekt där de integrerar olika digitala lösningar i den ordinarie primärvårdsverksamheten runtom i länet. Djursholms husläkarmottagning och Råsunda vårdcentral är två av SLSO:s pilotanläggningar.

– Vi ingår i en pilot för ”Alltid öppet”, en app som patienter kan använda dygnet runt för att själva boka videobesök och fysiska besök hos läkare, sjuksköterska, psykolog eller kurator. Vi gör även digitala läkarbesök, där patienten genomför ett videomöte med läkaren istället för att fysiskt infinna sig på husläkarmottagningen. Videomötena används både för nybesök och uppföljning av befintliga patienter, säger Ulrika Lindman, verksamhetschef och distriktsläkare på Djursholms husläkarmottagning.
Hon ingår i den processgrupp som löpande utvärderar och bidrar till att utveckla de digitala tjänsterna inom SLSO. Hon och övriga läkare på Djursholms husläkarmottagning är därmed i allra högsta grad delaktiga i utvecklingen och integreringen av de digitala lösningar som på sikt kan komma att användas i hela primärvården inom SLSO.

Positivt gensvar från patienterna
– Vi upplever många fördelar med de digitala lösningarna, både för oss och för patienterna. Både appen och videomötena har enkelt kunna integreras i vår ordinarie verksamhet, och de gör att vi kan erbjuda patienten en ökad tillgänglighet och fler kontaktvägar till oss, säger Ulrika Lindman.
Gensvaret från patienternas sida har överlag varit positivt, många uppskattar att inte behöva komma till vårdcentralen för att exempelvis få ett sjukintyg i samband med influensa eller att kunna genomföra ett uppföljningsbesök på husläkarmottagningen även när de är på resande fot.
– Jag upplever också att patientmöten via video är mer distinkta och ofta resulterar i ett mer effektivt och fokuserat möte mellan patient och läkare, vilket spar tid för både patienten och oss. På sikt är målsättningen att patienten ska kunna triagera sig själv genom att besvara ett antal inledande frågor om sin hälsostatus. Det är roligt att vara en pilotenhet och att få vara med och utveckla framtidens digitala lösningar som på sikt kanske kan användas i hela regionens primärvård, säger Ulrika Lindman.

En bild säger mer än tusen ord
Även Råsunda vårdcentral i Solna använder appen Alltid öppet samt videomöten mellan läkare och patient.
– Jag betraktar digitala verktyg som ett viktigt och efterfrågat komplement till vår övriga verksamhet. Många patienter efterfrågar videomöten, så mina tider bokas ofta väldigt snabbt. Då en bild säger mer än tusen ord, ger ett videomöte oss läkare ett fullständigare bedömningsunderlag än telefonsamtal med patienten. Patientsäkerheten stärks eftersom jag kan se patientens ansikte och patienten har dessutom loggat in säkert via Bank-ID, säger Nemrud Büyükkaya, distriktsläkare och medicinskt ansvarig läkare på Råsunda vårdcentral.
Han har varit engagerad i SLSO:s digitala utveckling sedan starten och är bland annat med i den processgrupp med sjukvårdspersonal och patienter som tillsammans utvecklat appen Alltid öppet.
– Fördelarna med digitala verktyg i primärvården är många, det är därför självklart för mig att engagera mig i dess utveckling. Patientmötena blir fokuserade och patienten spar tid och kan möta oss via videolänk i sitt hem, på arbetsplatsen eller helt enkelt där de befinner sig för tillfället. Det känns bra att vara med och utveckla digitala verktyg som kan bidra till en ökad tillgänglighet och minskade väntetider för patienterna. Jag vill gärna vara delaktig i utvecklingen av fler digitala verktyg framöver, det är positivt att SLSO involverar vårdpersonal i utvecklingsarbetet redan från start, säger Nemrud Büyükkaya.
Han trivs mycket bra med sitt arbete som distriktsläkare. Det ger honom möjlighet att följa patienter över tid, möta många olika typer av patienter i olika åldrar och arbeta utifrån ett medicinskt helhetsperspektiv som inkluderar hela kroppen.
– Jag anser att videomöten passar i princip alla typer av patienter, i synnerhet de som har psykosociala besvär eller av olika anledningar har svårt att ta sig till vårdcentralen. Patienter som behöver en somatisk undersökning kallas dock till ett fysiskt möte, säger Nemrud Büyükkaya.

Nemrud Büyükkaya, distrikts­läkare och medicinskt ansvarig läkare på Råsunda vårdcentral i Solna.
Nemrud Büyükkaya, distrikts­läkare och medicinskt ansvarig läkare på Råsunda vårdcentral i Solna.
Primärvården SLSO
SLSO bedriver primärvård genom vårdcentraler och husläkarmottagningar i hela Stockholms läns landsting. Vårdcentralerna och husläkarmottagningarna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. SLSO har också akademiska vårdcentraler som bedriver forskning och utbildning i syfte att höja vårdens kvalitet.
www.slso.sll.se