Utbyggd primärvård behövs för en fungerande nära vård

Publicerad 18 april 2018
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Hur vill läkarna skapa en fungerande nära vård utifrån patienternas behov? Entydigt var att mer resurser till primärvården måste till för en fungerande nära vård som är trygg för patienten och ger personal en dräglig arbetsbelastning.

Vilka är dina viktigaste åtgärder för att skapa en fungerande Nära vård, utifrån patienternas behov?” Den frågan har ett slumpmässigt urval av läkare svarat på.

Ökade resurser och information
Man anser att det behövs mer ekonomiska resurser till primärvården. Finns det inte mer pengar bör en omfördelning göras från sjukhus och andra specialistenheter. Det skulle ge en bra arbetsmiljö som gör att läkare och övrig personal stannar inom primärvården. Många anger att man vill bygga ut primärvården, ha kvar de mindre sjukhusen och fler vårdcentraler. ”Om den nära vården får befogenheter, inte bara krav från styrande administratörer, skulle det kunna ske en positiv utveckling.”
Man efterlyser även bra information till allmänheten så att människor förstår vilken instans de skall söka sig till. Många går till akuten med åkommor som hör hemma på en vårdcentral.

Mer personal till primärvården
Många anser att det behövs mer personal inom alla områden inom primärvården så att varje yrkesgrupp arbetar med rätt saker. Bättre bemanning minskar arbetsbelastningen och kan därigenom locka fler läkare och sjuksköterskor till primärvården. Man belyser även vidareutbildning av primärvårdsläkare för att upprätthålla god vårdkvalitet med begränsade resurser.

Rimligt antal listade patienter
Att ha ett rimligt antal listade patienter ger en dräglig arbetsbelastning, man nämner 1000–1500 patienter per läkare. I dessa kommentarer framhåller man arbetsmiljön som en förutsättning för att klara en hög arbetsbelastning, exempelvis tillräckligt många lokaler och bra utrustning. Man anser även att man bör avlasta en del administration från läkarna vilket idag är en flaskhals.

Fast läkarkontakt
Att patienterna har samma läkare ger många fördelar menar man. Det blir en trygghet för patienten, både läkare och patient får en kontinuitet och läkare behöver inte läsa in sig på nya patienter. Uppföljning kan ske via telefon eller digitalt då läkaren känner sin patient.
Tillgänglighet är inte bara öppettider på en vårdcentral. Här beskriver man att det innebär att komma fram i telefonkön eller via nät, att kunna få en akuttid inom ett dygn och möjlighet till återbesök inom rimlig tid. Man menar även att hembesök och mobila team är sätt att öka tillgängligheten för svårt sjuka patienter.

Åtgärder för en fungerande nära vård
1. Mer resurser till primärvården
2. Mer personal till primärvården
3. Maximalt antal patienter per läkare
4. Fast läkarkontakt för varje patient
5. Bättre tillgänglighet till primärvården