AT-läkare sprider inspiration mellan fälten

Publicerad 6 november 2018
Text: Adrianna Pavlica

AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björn­stjerna poddar om olika specialiteter.
AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björn­stjerna poddar om olika specialiteter.
Podden AT-läkarna vill ge en bred bild av specialistinriktning och både inspirera och ge konkreta råd.
– Lyssnarna har till exempel önskat avsnitt om vätskebalans, njursvikt och akut omhändertagande vid trauman, säger Ann-Catrine Codan.

AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björnstjerna lyssnade på olika poddar med medicinskt tema och insåg att något fattades.
– Många var på en avancerad och väldigt specialiserad nivå. Vi tänkte att det behövs något som är bredare och lite enklare och som passar medicinintresserade och framför allt oss AT-läkare, säger Ann-Catrine Codan.
Podden tar upp olika teman och specialiteter. Lyssnare har bland annat fått möta läkare inom rättspsykiatri, plastikkirurgi, narkos, endokrinologi och hematologi.
– Vi försöker att ta ämnen med konkret handläggning. Två avsnitt tyckter jag själv var extra viktiga. Det ena var med onkologen Nina Cavalli-Björkman som pratade om det svåra samtalet, hur man ger dåliga besked, hon väckte mycket tankar. Det andra var med psykiatern Åsa Kastbom som pratade om barn som far illa och vad man ska tänka på för tecken för att upptäcka de här barnen, säger Ann-Catrine Codan.
Hur är det att vara AT-läkare idag?
– Det är både jättekul och svårt, som AT-läkare är man fortfarande så bred och man får hoppa runt och se mycket men är aldrig kvar särskilt långa perioder. Vissa saker ingår och vissa specialiteter ser man inte alls. Det är därför vi försöker att ha ett brett perspektiv i podden. Vi har till exempel gjort ett avsnitt om rättspsykiatri; det är inte något vi kommer nära under AT:n så det är viktigt att visa att det också finns.
Enligt Ann-Catrine Codan bestämmer många sin inriktning under AT:n, men det är mer än bara intresse som avgör.
– Vår generation värderar specialiteten i sig men också andra faktorer som arbetstider, nattarbete, flexibilitet i schemat, många sådana saker som man också tänker på när man börjar jobba. En del vet vad de vill, många testar sig fram och för vissa blir det en slump var man hamnar.

Antal utfärdade specialistbevis 2017
Topp 5 vanligaste specialiteterna:
Allmänmedicin: 414 (varav 233 kvinnor)
Internmedicin: 200 (varav 106 kvinnor)
Psykiatri: 127 (varav 75 kvinnor)
Anestesi- och intensivvård: 119 (varav 56 kvinnor)
Barn- och ungdomsmedicin: 113 (varav 80 kvinnor)
Källa: Socialstyrelsen