Specialistutbildning

Pandemin har påverkat ST-utbildning och fortbildning

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg
Christina Christoffersen, ST-ansvarig i Region Skåne och president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.

Coronapandemin har påverkat ST-läkarnas utbildning. När kurserna har övergått från fysiskt till digitalt format har många ST-läkare bland annat gått miste om möjligheten att träna de praktiska handgreppen, som är viktiga i många specialiteter.

Samtidigt har befintliga specialistläkares tillgång till fortbildning på många håll minskat markant under pandemin.
– Många ST-läkares utbildning har begränsats under pandemin. Merparten av kurserna har digitaliserats, men vissa praktiska moment kräver att man tränar upp sitt handlag och är därmed svåra att genomföra digitalt. Det intensiva arbetet med covidpatienterna, ofta i ett helt nytt sammanhang med nya kollegor, har tagit mycket av ST-läkarnas energi i anspråk. Det gör att många inte har haft lika mycket energi att lägga på sin utbildning, säger Christina Christoffersen, radiolog och nuklearmedicinare på Skånes universitetssjukhus, ST-ansvarig i Region Skåne samt president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.
– Den digitala ST-utbildningen fungerar bättre nu jämfört med i början av pandemin, men det digitala formatet erbjuder förstås inte samma möjlighet till socialt utbyte, säger Anna Karlsson, ST-läkare i barnmedicin på Skånes universitetssjukhus samt doktorand inom spelberoende vid Lunds universitet.

”Många ST-läkares utbildning har begränsats under pandemin.”

Fortbildningsskuld
Även befintliga specialistläkares fortbildning har påverkats av coronapandemin.
– Det finns inga specifika krav på obligatorisk kontinuerlig fortbildning för färdiga specialistläkare. Samtidigt är läkare verkligen i behov av löpande fortbildning eftersom den medicinska utvecklingen går så fort. Under pandemin har många specialistläkares fortbildning fått stå tillbaka, vilket innebär att vi utöver vårdskulden även kommer att ha en fortbildningsskuld att ta tag i när pandemin är över, säger Christina Christoffersen.

Fler utbildare behövs
– Kanske borde vi även satsa på att få fler utbildare, exempelvis genom pedagogikprogram för ST-läkare, som vill ordna simulationsutbildningar, digitala kurser, kongresser, möten eller verka som studierektorer. De nya digitala utmaningarna kräver att vi höjer vår kompetens som utbildare, säger Christina Christoffersen.

”Den digitala ST-utbildningen fungerar bättre nu jämfört med i början av pandemin.”

Framtidens Specialistläkare
I september 2021 arrangeras Framtidens Specialistläkare, Sveriges största kongress med ST i fokus, som i år blir i både fysisk och digital form. För både fysiska och digitala deltagare utlovas en genuin digital kongresskänsla.
– Temat för årets kongress är kommunikation, som kommer att gå som en röd tråd genom hela programmet. Läkare är vana vid att kunna kommunicera fysiskt, men nu behöver vi vänja oss vid att kommunicera mer digitalt med både kollegor och patienter. Jag ser särskilt fram emot Emma Frans föreläsning. Hon är en ung kvinnlig forskare som förmedlar komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt. Ytterligare en spännande föreläsare är den tidigare fotbollsdomaren Jonas Eriksson, som delar med sig av sina erfarenheter av kommunikation och ledarskap i ansträngda och utsatta lägen, säger Christina Christoffersen.
– Jag ser särskilt fram emot den studierektorsdag och BT-dag som vi arrangerar inom ramen för Framtidens Specialistläkare. För många deltagare är det efterlängtat att dela erfarenheter kring de BT-pilotprojekt som pågår runtom i landet, säger Anna Karlsson.

Anna Karlsson, ST-läkare i barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.