Kompetens och erfarenhet viktigast

Publicerad 6 november 2018
Text: Redaktionen

Relevant kompetens och erfarenhet är det absolut viktigaste kriteriet för att anlita bemanningsläkare. Sedan följer kontinuitet och förmågan att kunna samarbeta i ett team.

Vilka är de viktigaste kriterierna för att anlita en läkare från ett bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. Relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget
2. Kontinuitet, att samma läkare kan återkomma regelbundet
3. Att kunna samarbeta i ett team
4. Att kunna arbeta självständigt
5. Att ha bra referenser
6. Att bemanningsföretaget är auktoriserat
7. Tillgänglighet
8. Timpriset
9. Vet ej
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.