Många läkare stöttar nystartat primärvårdsupprop

Publicerad 6 november 2018
Text: Annika Wihlborg

Eliya Syed, allmänspecialist på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg och initiativtagare bakom uppropet.
Eliya Syed, allmänspecialist på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg och initiativtagare bakom uppropet.
På relativt kort tid har ett läkarupprop för en förändrad primärvård samlat in drygt 1300 namnunderskrifter. Bakom uppropet står fem relativt nyblivna specialister i allmänmedicin som är uppriktigt oroliga för primärvårdens framtid och därför kräver förändringar som ger primärvården rätt resurser för att klara av sitt uppdrag.

Hela sjukvårdssystemet är beroende av en fungerande primärvård. De flesta kan därför skriva under på att vi behöver mer fortbildning, att resurser måste följa med när primärvården breddar sitt uppdrag och nödvändigheten i att avgränsa antalet patienter per distriktsläkare, säger Eliya Syed, specialistläkare i allmänmedicin på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg, koordinator och vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum och en av initiativtagarna till uppropet.

Tydlig nationell plan
Hon upplever att många läkare spontant vill stötta uppropet, oavsett var i sjukvården de är verksamma. Ett av primärvårdsuppropets viktigaste krav är en tydlig nationell plan för rekrytering av nya allmänläkare och för att få läkare som redan är verksamma i primärvården att vilja stanna kvar. Ytterligare ett krav är att mellan 10 och 20 procent av distriktsläkarnas arbetstid öronmärks till utveckling och fortbildning. Läkarna bakom uppropet efterlyser även ett listningstak i primärvården med högst 1500 patienter per heltidsarbetande läkare.

Hög tid för konkret förändring
Hon påpekar att det finns många bra förslag i de utredningar som gjorts, bland annat av Anna Nergårdh och Göran Stiernstedt, men hittills har inga konkreta förändringar genomförts i primärvården. Primärvårdsuppropet är ett sätt att försöka mana till handling och att rikta uppmärksamheten mot att förändringar i primärvården måste till för att kunna trygga kompetensförsörjningen och patientsäkerheten.
– Många primärvårdsläkare tvingas dessvärre prioritera bort fortbildning av tidsskäl. Vi betraktar obligatorisk och kontinuerlig fortbildning som en självklarhet för att vi ska klara av primärvårdens breddade uppdrag. Vi ser också att många ST-läkare som utbildar sig till specialister i allmänmedicin väljer att hoppa av utbildningen eller att arbeta någon annanstans än i primärvården när de är klara. Ytterligare ett problem är att många primärvårdsläkare sjukskriver sig på grund av hög arbetsbelastning och stress, säger Eliya Syed.

Primärvårdsuppropets viktigaste krav:
• Tydlig nationell plan för primärvårdens utveckling
• Öronmärkt tid för utveckling och fortbildning
• Listningstak för samtliga primärvårdsläkare