Presentation

Självständigt och kvalificerat arbete för läkare hos Försäkringskassan

Publicerad 6 november 2018
Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström
Malin Lindén Kalfa, specialist inom allmänmedicin och Försäkringsmedicinsk rådgivare och Margaretha Bergagård, enhetschef för FMR Mitt hos Försäkringskassan. Foto: Johan Marklund

Som Försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) på Försäkringskassan ges stora möjligheter att fördjupa sina medicinska kunskaper och samtidigt kunna styra mer över sin tid.

Det konstaterar Malin Lindén Kalfa, specialist inom allmänmedicin och med många års kliniskt arbete bakom sig, som sedan ett par år jobbar som FMR på heltid.
– Jag lockades av möjligheterna att få tid att ”grotta ner mig” i de medicinska frågeställningarna och även få en större förståelse för hela sjukdomsförloppen.
Hon är själv förvånad över att hon fortsätter att utvecklas som läkare även då hon lämnat det kliniska arbetet.
– Jag tror faktiskt jag skulle vara en bättre allmänläkare idag. Jag har bland annat lärt mig mycket mer inom psykiatri då det förekommer mycket ”samsjuklighet” där psykiatrin är en del i ett större mönster.
Hon utvecklas även inom många andra specialistområden då hon får hantera många ovanliga och svåra diagnoser som innebär att hon måste sätta sig in i nya komplexa medicinska frågeställningar.

Får dela med sig av sin kunskap
En viktig del i arbetet som försäkringsmedicinsk rådgivare är att utbilda olika grupper i försäkringsmedicin. Det gäller utbildning av försäkringskassans handläggare såväl som av läkare, AT/ST-läkare, läkarstudenter och andra grupper.
– Som utbildare fungerar jag i min roll som FMR lite som ”smörjmedel” mellan Försäkringskassan och sjukvården. Samarbetet underlättas av att vi träffas i den typen av mer prestigelösa sammanhang där vi har gemensamma mål.

En rådgivande funktion
Den största delen av tiden ägnar Malin Lindén Kalfa åt att sitta med handläggare och diskutera aktuella ärenden. Hennes uppgift är att tolka medicinska utlåtanden och förklara dem, men även att identifiera vilken information som saknas för att handläggarna ska kunna fatta korrekta beslut.
– Det är viktigt att förstå att det är handläggaren som ensam fattar beslut. Som FMR har vi endast en rådgivande funktion, på samma sätt som de försäkringsspecialister som också finns med i våra diskussioner.

En lyssnande organisation
Avdelningen för försäkringsmedicinska rådgivare inom Försäkringskassan (FK) är uppdelad i olika regioner. Margaretha Bergagård är enhetschef för FMR Mitt och trivs mycket bra.
– Det är lätt att tro att en så stor organisation som FK är opersonlig och trög, men det är tvärtom. Beslutsvägarna är snabba och bemötandet är mycket personligt.
Hon förklarar att de jobbar aktivt med medarbetarskapet och vill vara en lyssnande organisation med fokus på kontinuerlig feedback till medarbetarna.
– Vi är också noga med att se till att alla nya bjuds in i organisationen. De möts alltid av ett introduktionspaket och får en handledare de första sex månaderna.
För att börja som FMR krävs att man har en specialistutbildning inom medicin och att man har klinisk erfarenhet.
– Det är även bra om man känner ett visst samhällsengagemang och tycker det är roligt med utbildning. Det är samtidigt ett mycket självständigt arbete, så man ska inte vara rädd för att ta eget ansvar i utvecklingsarbetet, avslutar Margaretha Bergagård.

För mer information om att arbeta på Försäkringskassan, klicka här

Birgitta Moberg, Försäkringsmedicinsk rådgivare:

Foto: Johan Marklund

Vad är det bästa med att arbeta på Försäkringskassan?

– Jag har aldrig jobbat så länge på en arbetsplats, över 19 år, och det säger ju en del. Anledningarna är flera: arbetsuppgifterna är kvalificerade och omväxlande, vi jobbar i konstruktiva team och arbetsmiljön är trivsam. Sedan är förmånerna och det interna stödet på Försäkringskassan de bästa jag har haft på en arbetsplats.
– Jag gillar att jag kan styra över min tid och planera mina arbetsdagar, det är ett mycket självständigt jobb. Samtidigt är beslutsvägarna uppåt mycket korta, har jag synpunkter på förbättringar så når de alltid fram.
– Det team vi jobbar i består oftast av mig, som tillför den medicinska kompetensen, en försäkringsspecialist och en handläggare. Beslut fattas av handläggaren, så vi andra två är rådgivare. Det gör att mitt arbete inte är speciellt utsatt. Det är även relativt fritt från stress, jag får ta den tid jag behöver för den medicinska bedömningen och gå på djupet med de frågorna. Jag lär mig därigenom mycket och håller mig ständigt uppdaterad om vad som händer inom forskningen.

För mer information om att arbeta på Försäkringskassan, klicka här

Försäkringskassan
Försäkringskassans vision är ett samhälle där alla känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige.

Just nu söker vi Försäkringsmedicinska rådgivare. Läs mer på: www.forsakringskassan.se/ledigajobb