Arbetsvillkor och utveckling av läkemedel lockar läkare

Publicerad 1 maj 2019
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Bättre lön och arbetsvillkor lockar läkare till läkemedelsindustrin, liksom att få utveckla framtidens läkemedel, själv utvecklas, göra något nytt och att arbeta i team. Ett missnöje med regionerna/landstingen framgår också av svaren.

Läkarna som kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin har svarat på vad som lockar mest med att arbeta där.

Lön och arbetsvillkor
Drygt hälften av de tillfrågade läkarna svarade att de kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin tack vare bättre lön och arbetsvillkor jämfört med nuvarande arbetsplats. Framförallt nämner man obetald övertid, jourer och ingen möjlighet att påverka sin arbetssituation som något man vill komma ifrån.

Utveckla läkemedel
Att få vara med och utveckla framtidens läkemedel och sjukvård känns också lockande för många. Man anser att läkarprofessionen har viktig kunskap som kan vara samhällsnyttig och bidra till forskning och implementering av nya arbetsmetoder. Fler läkare med forskningsbakgrund skulle också kunna leda till mer relevanta studieupplägg och långsiktigt utvecklingsarbete, som ger bättre säkerhet för patienterna. Det känns spännande och utmanande att få hitta lösningar och botemedel på medicinska utmaningar.
Variation, stimulerande och ”att göra något nytt” är också kommentarer som återkommer i undersökningen. Chansen att få egen utveckling samtidigt som större resurser ger förutsättningar till att göra ett bra jobb känns spännande. Det är även lockande att ta en paus i kliniskt arbete och istället få ägna sig åt forskning. ”Det känns viktigt att bredda förståelsen för läkemedelsindustrins bidrag till vården.”

”Svensk sjukvård är i fritt fall”
”Jag har arbetat som läkare i 31 år och är 56 år gammal, så sannolikt blir det inte aktuellt, men kan bli ett alternativ om det inte går att arbeta utan att knäckas helt.” Arbetssituationen inom landstinget oroar många och är därför en stor anledning till att man kan tänka sig arbeta för en annan arbetsgivare. Man vill komma ifrån överbelastning och en överhängande risk att bli utbränd redan efter några år. Att arbeta inom läkemedelsindustrin kan vara ett karriärsalternativ där den egna kompetensen skulle värderas högre. Det kan också bli den vidareutbildning man önskar men inte går att få inom landstinget.
Man upplever att det skulle kännas mycket positivt att jobba i team mot ett gemensamt mål istället för att bråka om patienter och vårdplatser.

Därför lockar läkemedelsindustrin
1. Bättre lön och arbetsvillkor
2. Utveckla framtidens läkemedel
3. Att få utvecklas och göra något nytt
4. Arbeta med forskning
5. Byta arbetsgivare från landstinget
6. Jobba i team mot gemensamt mål
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.