Artificiell intelligens inom sjukvården

Publicerad 1 maj 2019
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det finns många användningsområden för AI (artificiell intelligens) inom sjukvården. Till exempel för analys av olika resultat, triagering, förenklad administration och vid analys av stora datamängder. Många läkare kan dock för lite om AI än så länge.

Många läkare kan för lite om AI för att kunna bedöma nyttan, men 43% anser att AI-lösningar är värdefulla för sjukvården. Här följer deras svar på inom vilka områden AI-lösningar är värdefulla.

Mest lämpade områden för AI
Bedömning av röntgenbilder anses vara det mest lämpade området för artificiell intelligens, till exempel tolkning av röntgenundersökningar på frakturer. Även vid analyser av blod- och cellprover kan AI vara till mycket stor hjälp.
Ett annat område som tas upp av många i undersökningen är triagering framförallt inom primärvården och akutmottagningar. Det kan till exempel finnas algoritmer som ger patienten relevanta frågor att besvara innan man träffar en läkare. På en akutmottagning skulle det kunna snabba på patientflödet. Det kan även vara till stor hjälp vid en inledande distanskontakt mellan patient och sjukvård.
Man ser stora möjligheter att använda artificiell intelligens för bildläsning vid screening av hudförändringar och ögonbottenbedömningar. ”Hitta hudcancer med bildigenkänning kan bli möjligt.” Vissa bedömningar av bildmaterial kan artificiell intelligens ibland göra bättre än ett mänskligt öga. ”Som komplement kan det bli riktigt bra”.

Administrativa rutiner
Inom administrationen kan AI vara till stor hjälp. Man menar att journalsystemet kan struktureras på ett bättre sätt och att det finns som viktig backup. Varför inte ”en robot som uppfattar det viktigaste i ett patientsamtal och skriver ner det, så slipper jag diktera”? Administrationen kring bokning av patienter, hantering av remisser, receptförnyelser och läkarintyg skulle effektiviseras med hjälp av artificiell intelligens.
Artificiell Intelligens ger möjlighet att ha videosamtal i större utsträckning, med patienter men också mellan olika enheter. Med AI får man även möjlighet att gå igenom stora datamängder vid forskning och verksamhetsutveckling.

Beslutsstöd
Artificiell intelligens skulle kunna fungera som ett interaktivt beslutsstöd för en kvalitetssäker bedömning. Det kan vara en viss hjälp för utrednings- och diagnosförslag men även ”ett hjälpsystem för sjukvården att behandla rätt patient på rätt indikation”.

Områden för artificiell intelligens inom sjukvården
1. Analys av röntgen- och provresultat
2. Triagering
3. Screening och bildanalys
4. Administrativa rutiner
5. Digital kommunikation
6. Analys av stora datamängder
7. Beslutsstöd
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.