Brett karriärspektrum i läkemedelsindustrin

Publicerad 1 maj 2019
Text: Cristina Leifland

Tomas Andersson, Clinical Vice President på Astra Zeneca.
Tomas Andersson, Clinical Vice President på Astra Zeneca.
Drivkraften inom läkemedelsindustrin skiljer sig i grunden inte från den i klinisk vård – det handlar om att förebygga, lindra och bota sjukdomar.
– Det är ständigt patientnyttan som är i fokus, säger Tomas Andersson, Clinical Vice President på Astra Zeneca.

När Tomas Andersson för 20 år sedan bestämde sig för att byta jobbet som klinisk farmakolog på Lunds universitetssjukhus till ett uppdrag inom läkemedelsindustrin var det mest nyfikenhet att testa något nytt som drev honom. Det som var tänkt som ett tillfälligt avbrott från den kliniska verksamheten blev hans karriär.
– Jag märkte snabbt att min kompetens togs tillvara och att jag kunde utvecklas professionellt, som läkare och forskare. Läkemedelsindustrin är enormt innovativ och här möts kunskap från så många olika håll. Det är väldigt stimulerande, säger han.

Stora framsteg
Under sina två decennier inom läkemedelsindustrin har han sett stora framsteg i behandlingen av många svåra sjukdomar. Magsår, som tidigare ofta krävde inläggning på sjukhus, existerar knappt idag. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt tack vare bland annat statiner, och nu står behandlingen av typ 2-diabetes inför en smärre revolution, med helt nya behandlingsprinciper för att förebygga allvarliga hjärt/kärl- och njurkomplikationer.
– Man glömmer lätt vilka enorma landvinningar som gjorts eftersom framstegen snabbt normaliseras. Men det är fantastiskt att få vara med och driva den här utvecklingen, menar han.

Karriärmöjligheter
Tomas Andersson är därför inte överraskad över att en så stor andel av tillfrågade läkare kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin. Här finns ett brett spektrum av karriärmöjligheter oavsett om man vill jobba i nära samverkan med sjukvården kring tillämpning av nya terapier, eller mer fokuserat med klinisk forskning. Det är också en global industri med internationell prägel och möjlighet till utlandsuppdrag.
– De många möjligheterna till specialisering som finns i den klassiska läkarrollen har sina motsvarigheter i läkemedelsindustrin. Det finns något för alla, förutsatt att man är kunskapsdriven och nyfiken på att lära nytt, säger Tomas Andersson.
Han tror att det har skett en attitydförändring under senare år.
– Det har nog funnits en del fördomar mot läkemedelsindustrin. Idag finns en mycket större transparens kring hur vi arbetar och vad vår roll är. Våra studier och data är publika och vi arbetar i nära samverkan med sjukvården, forskarvärlden och övriga samhället. Det är i synergin mellan olika aktörer som kunskap och nytta skapas och vår roll i detta har blivit mycket tydligare, avslutar Tomas Andersson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom läkemedelsindustrin?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.