Rimlig arbetsbelastning viktigast för läkare

Publicerad 1 maj 2019
Text: Redaktionen

Vilka faktorer är viktigast för att läkare ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? Läkarna anger rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka sin arbetssituation, fortbildning, bra team och arbetskamrater, bra arbetsmiljö och ett bra ledarskap som de viktigaste faktorerna.

Vilka av följande faktorer anser du är viktigast för att en läkare ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? Ange gärna flera.

1. Rimlig arbetsbelastning
2. Möjlighet att påverka sin arbetssituation
3. Möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling
4. Bra team/arbetskamrater
5. Bra arbetsmiljö
6. Bra ledarskap/arbetsledning
7. Rimlig bemanning
8. Bra lön/löneutveckling
9. Bra schemaläggning/arbetstider
10. Tid till återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid
11. Bra karriär- och utvecklingsmöjligheter
12. Delta i verksamhetsutvecklingen
13. Att nytänkande och innovation uppmuntras
14. Annat
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.