Bemanningsläkare värdefulla

Publicerad 13 november 2019
Text: Annika Wihlborg

Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
– Undersökningen visar att många bemanningsläkare bidrar med en värdefull insats, inte minst för att skapa en dräglig arbetsmiljö för den ordinarie personalen, säger Eva Domanders.

– Läkarnas svar tyder på att bemanningsläkare bidrar till en stärkt patientsäkerhet och en ökad vårdkvalitet när de avlastar läkare som har för många patienter på sin lott. Möjligheten att arbeta som bemanningsläkare attraherar allt fler, bland annat många seniora läkare som fortsätter att arbeta på sina egna villkor även när de passerat pensionsåldern, säger Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Kompetensföretaget Klara.

Värdefull kompetensöverföring
– Det är intressant att 35 procent betraktar bemanningsläkarna som värdefulla för att tillföra erfarenhet och handledningskompetens. Det sker en kompetensöverföring när erfarna bemanningsläkare överför kompetens mellan sina olika uppdragsgivare, vilket verkligen kan utveckla vården, säger Eva Domanders.
– Grunden till en hög kvalitet på bemanningstjänster läggs i upphandlingsarbetet. Inled dialogen med bemanningsföretagen så tidigt som möjligt i upphandlingsprocessen och sträva efter en så god framförhållning som möjligt i kompetensplaneringen, säger Eva Domanders.

Kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
På vilka sätt kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.