Läkarroll i förändring

Publicerad 13 november 2019
Text: Adrianna Pavlica

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Forskaren och författaren Motzi Eklöf har skrivit en avhandling om läkarens roll och identitet från 1800-tal till 1900-tal. Hur har utvecklingen sett ut och hur ser läkarrollen ut idag?

Motzi Eklöfs avhandling Läkarens ethos från 2000 utgick från frågan: Vad är en läkare? Och vad avgör vem som är en läkare? Det var läkares självbilder och egna ideal som stod i fokus för studien.
– ”Läkare” har varit och är ett relativt föränderligt begrepp och föremål för tolkningar och förhandlingar. Till att börja med har de formella kravens betydelse varierat. Det har funnits samhälleligt erkända läkare i landet långt innan det fanns akademisk läkarutbildning, säger Motzi Eklöf.

Konkurrens om titeln
Läkare blev en skyddad yrkestitel här först i och med 1960 års läkarbehörighetslag, trots att man krävt det sedan 1800-talet.
– Många har konkurrerat om titeln läkare historiskt sett, som till exempel prästläkare, gymnastläkare, naturläkare och homeopatläkare in på 1900-talet.
Vetenskap har alltid ansetts vara en viktig grund för läkarens verksamhet, även om synen på vad vetenskaplighet innebär har varierat.
– Det har skett ett skifte från fokus på läkaren som person, och hans (tidigare särskilt hans) kunnighet, intuition, omdöme och bedömningsförmåga, till evidensbasering, externa medikamenter och andra läke-medel, och standardiserade vårdprogram. Det kan också uttryckas som att läkaren i sig inte längre betraktas som ett legitimt läkemedel. Att vem som helst kan ta del av vetenskapliga studier via nätet har också bidragit till att grunden för läkarens auktoritet idag är en annan.

Andra kriterier
Enligt en definition av ”läkare” på Wikipedia är läkaren ”någon som praktiserar medicin, vilket innebär att undersöka, behandla och stödja sin patient i dennes hälsa och mående”.
– Idag inbegriper ”medicin” och läkaryrket så mycket mer. Det intressanta är att framgångsrik behandling, det vill säga förmåga till bot, inte är ett kriterium på en äkta läkare. Det var det på 1200-talet, då det för att bli laga läkare framför allt krävdes visad praktisk skicklighet i att kunna behandla och läka, säger Motzi Eklöf.
Avhandlingen Läkarens ethos finns i nyutgåva.