Möjlighet till en helhetsbild av sin patient

Publicerad 13 november 2019
Text: Annika Wihlborg

Tre av tio läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, 21 procent av dem kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatri. Just rättspsykiatrin lämpar sig väl för läkare som vill arbeta tvärprofessionellt, göra en viktig rättslig insats och har ett samhällsintresse.

Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.

– Det är glädjande att förhållandevis många läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Intresset speglar förmodligen att psykisk ohälsa är relativt vanligt förekommande i samhället i stort samt att psykiatri är ett tvärprofessionellt område som passar läkare med ett brett humanistiskt intresse, säger Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Hon anser att psykiatri är ett intressant specialistområde eftersom det ger läkaren en möjlighet att få en helhetsbild av sin patient. Som psykiatriker arbetar man ofta i team med andra professioner, som psykolog, sjukgymnast och kurator, vilket kan ge helt nya perspektiv. Dessutom görs mycket spännande forskning inom psykiatrin.

Intellektuellt utmanande mix
Som rättspsykiatriker utreder man bland annat om en åtalad lider av en allvarlig psykisk störning, och ger domstolen utlåtande om personens hälsotillstånd.
21 procent av läkarna som kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin.
– Det är förstås positivt, men jag önskar att andelen var högre. Rättspsykiatrin ger ytterligare en aspekt på den samhällsnytta man kan bidra med som psykiatriker. Man får jobba med de svårast sjuka patienterna och lära sig mer om juridik, kriminologi och kriminalvård, vilket är en intellektuellt utmanande mix, avslutar Anja Fernqvist.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin? (Bortse från vad du är specialiserad inom och arbetar med idag.)

Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare svarade på undersökningen.