Okunniga politiker styr sjukvården i Sverige

Publicerad 13 november 2019
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
“På vilket sätt brister sjukvårdspolitikerna i sitt arbete?” 8 av 10 läkarna anser att sjuksvårdspolitikerna inte gör ett bra jobb, och har svarat på den följdfrågan.

En majoritet av läkarna menar att det är skrämmande att människor som inte har kunskap eller ens ”bryr sig” ska ta beslut om svenska folkets hälsa. Ofta får de siffror från sjukhusledning och administratörer och tror okritiskt på dessa inför beslut, utan tanke på vad beslutet faktiskt innebär för både patienter och personal. ”De flesta landstingspolitiker jag pratat med har ingen aning om hur vårt avtal och hur våra scheman ser ut.”

Kortsiktigt tänkande
Politiker har ett kortsiktigt tänkande som räcker en mandatperiod. Det är lätt att både lova stora förändringar och skapa orimligt höga krav om man kanske inte är kvar någon längre tid. Man försöker lösa problem genom mer dokumentation utan att personalen får mer tid för detta. Kortsiktiga beslut har ofta som mål att få en budget i balans, men ger istället en ökad kostnad på sikt. Anställningsstopp ger ökad belastning på personal, ökade sjukskrivningar och plötsligt behov av hyrpersonal.

Lyssna på kompetensen
Ett problem är att de är politiker och tänker politiskt i 3–4 års perioder. Många upplevs också använda sjukvårdspolitiken som ”en språngbräda uppåt eller en reträttplats inför pension men saknar intresse för sjukvårdens sakfrågor”. Man efterlyser långsiktighet i vården och att man måste enas om vilken sjukvård medborgarna ska erbjudas. Låt politikerna ta råd från de som jobbar på golvet dagligen.
Läkare och sjuksköterskor är de som har bäst kunskaper och insikt om vad god vård innebär. Vilken företagsledare som helst skulle lyssna på all den kompetens som finns i företaget. Hur kommer det sig att politiker inte gör det?

Brister hos sjukvårdspolitiker
1. För låg kunskap eller insikt
2. Ställer orimliga krav
3. Kortsiktigt tänkande
4. Tänker för mycket politik
5. Lyssnar inte på professionen
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.