Annons
Möte om Covid-19

Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 den 15-16 december

Publicerad 24 november 2020

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med partners presenterar Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19 den 15-16 december.

Redan tidigt i pandemin fanns ett stort behov av kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Nu vill Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner samla professionen för att summera lärdomar från det gångna året.

Vid ”State of the Art Covid-19” samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande experter, forskare samt studenter för att tillsammans sammanfatta kunskapsläget vad gäller diagnostik och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad Covid-19 i ett svenskt perspektiv.

Missa inte årets viktigaste möte om covid-19. Anmäl dig senast den 7/12 för reducerad avgift.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. SLS har ca 10 000 medlemmar indelade i 67 vetenskapliga sektioner, 20 associerade föreningar och 9 lokala läkarsällskap.