Digital vård

Digital vård ger mer tid till patienten

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg
Henrik Kangro, specialistläkare inom hematologi och internmedicin och medicinsk chef på Min Doktor.

Digitaliserad vård skapar inte bara jämlik tillgång till specialistläkare över hela landet. Den ger också patienten större ansvar, delaktighet och insikt i vårdprocessen. Minskad stress i anamnesen och möjligheten att ställa frågor även som patient skapar trygghet.

– Coronapandemin har varit en murbräcka för digitala vårdmöten. Vi har avlastat de traditionella instanserna från både coronarelaterade och vanliga primärvårdsärenden under året. Ingen kan förneka nyttan längre, och varenda region försöker stressa fram liknande lösningar, säger Henrik Kangro, specialistläkare inom hematologi och internmedicin och medicinsk chef på Min Doktor.

”Ingen kan förneka nyttan längre och varenda region försöker stressa fram liknande lösningar.”

Återbesök hos samma läkare
– Hos Min Doktor får patienten också möjlighet till återbesök hos samma läkare, och det uppskattas lika mycket av läkaren som inte alltid är bortskämd med den möjligheten, säger Henrik Kangro.
– För behandlaren hos oss innebär de asynkrona digitala vårdmötena som sker genom chatt, att vardagen blir mer effektiv, med en strukturerad patientdata och inbyggda behandlarstöd som jag kan nyttja under vårdmötet, säger Henrik Kangro.
Ökad automatisering gör att läkaren kan fokusera mer på patienten. Patientmöten via chatt blir inte heller lika tidsmässigt bundna som fysiska möten eller videobesök. Sammantaget leder en ökad digitalisering till kvalitetsförbättringar, ökad patientdelaktighet och resurseffektivitet.

Pandemin har visat potentialen
– Hittills har mycket fokus i debatten lagts på frågeställningar som riskerar att bromsa utvecklingen. Det är snarare viktigt att hela sjukvården stödjer den snabba digitala utveckling som sker nu och tänker på nästa steg, nästa patientkategori, pusha för ännu bättre lösningar.
Pandemin har bevisat potentialen, och därför ser jag nu hoppfullt på ökad samverkan med regionerna och en större acceptans för innovationskraften hos digitala vårdgivare, avslutar Henrik Kangro.