Framtidens Specialistläkare

Digitala ST-kurser håller hög kvalitet

Publicerad 25 november 2020
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Nicole Gustavsson
Christina Christoffersen, radiolog och nuklearmedicinare och ny president för Framtidens Specialistläkare. Foto: Nicole Gustavsson

– Målet är att FSL:s digitala kurser så småningom kommer att kunna erbjuda minst lika bra kvalitet som de tidigare fysiska utbildningarna. Det säger Christina Christoffersen, radiolog och nuklearmedicinare, som i höstas utsågs till ny president för Framtidens Specialistläkare, FSL.

Christina Christoffersen är visserligen ny på posten i FSL, men engagemanget i kongressen är inte nytt. Hon är sedan länge en del av styrgruppen och har under det gångna året ansvarat för FSL:s digitala kurskoncept. Till vardags delar Christina sin tid mellan arbetet som radiolog och nuklearmedicinare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö med rollen som regionövergripande ST-ansvarig i Region Skåne där hon bland annat håller i ST-ledarskapsutbildningar.
– Intresset för ledarskap väcktes när jag efter min grundutbildning i Danmark gjorde AT-tjänst på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm, ett sjukhus som då hade en mycket progressiv ledning som bland annat var bland de första med att erbjuda sina läkare ledarskaps-ST.
Efter avslutad AT-tjänst gjorde Christina Region Skånes Ledarskaps-ST med inriktning på radiologi och nuklearmedicin i Malmö/Lund, blev specialist 2015 och sedan studierektor.

”Jag har alltid tyckt om utbildning där förebilden är simulationsbaserad.”

Digitala kurser under pandemin
– Jag har alltid tyckt om utbildning där förebilden är simulationsbaserad – det vill säga filosofin att det är bra att själv få öva på saker, inte bara att höra om dem. Allra bäst är ifall man själv får möjlighet att undervisa och dela nyvunnen kunskap med andra. Att arbeta med lärande under rådande pandemi har sina utmaningar.
– Det finns ett extremt stort behov av att tillhandahålla utbildning och täcka kursbehovet. För att komma igång snabbt ger FSL redan denna höst digitala kurser i form av förinspelade föreläsningar, intervjuer och instuderingsuppgifter. Vi har infört ett pre-/posttest som direkt tillåter att vi följer deltagarnas kunskapsprogress, det vill säga kursens effektivitet. Vi har redan fått in hundratals kursutvärderingar som visar att kurserna får glädjande höga betyg, generellt cirka 5 av max 6 möjliga poäng. Nu tar vi nästa steg och gör utbildningarna ännu mer interaktiva inför 2021 års spännande kursverksamhet.

Framtidens specialistläkare 2021
– Vad gäller Framtidens Specialistläkare i september 2021 är drömmen att vi åter ska kunna samlas kring i stort sett samma fina program som spikades för 2020. Med teknikens hjälp hoppas vi även kunna erbjuda kunskapsutbyten i en digital miljö – så att de som inte kan resa ändå har möjlighet att vara med.