Digital vård

Digitala vården har blivit mer inkluderande

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg
Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin och chefläkare på Medicheck.

Den digitala vårdens snabba utveckling vidgar vyerna för vad som kan utföras digitalt. Fler digitala specialistvårdsmottagningar, mer samverkan mellan regioner och digitala vårdbolag och ökad harmonisering mellan digitalt och fysiskt.

– Den digitala vården har genomgått en närmast explosionsartad utveckling sedan coronapandemin drabbade oss. Vi ser också allt fler digitala hjälpmedel som patienterna kan använda för hemmonitorering som kan mäta allt från puls till vikt, blodtryck och hjärtrytm, säger Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin och chefläkare på Medicheck.

Mer jämlik och tillgänglig vård
De största fördelarna med digital vård på distans är, enligt Kenneth Ilvall, att fler patienter får tillgång till en jämlik och tillgänglig vård, och att patientsäkerheten ökar när patienter slipper ta sig till en mottagning och riskera att utsätta sig för smitta.
– Vid varje enskilt vårdtillfälle bör man fundera på vad som kan göras digitalt. Framöver genomförs fler pilotprojekt som utvärderar möjligheten att bedriva specialiserad vård på distans, säger Kenneth Ilvall, som efterlyser en nationell enhetstaxa för distansvård som förebygger ojämlik fördelning av och tillgång på vård.
– Under de kommande åren väntar en digitalisering av kliniker och regional vård parallellt med satsningar från privata vårdaktörer. Vi kommer att få se fler samarbeten mellan regioner och digitala vårdgivare samt fler diagnosspecifika kliniker och vårdprogram som utformats i symbios mellan digital och fysisk vård, säger Kenneth Ilvall.

”Vid varje enskilt vårdtillfälle bör man fundera kring vad som kan göras digitalt.”

Ökar patientens delaktighet
– Den digitala vårdutvecklingen har accelererat under coronapandemin. Patienten kan vara i sin egen hemmiljö och besöket kan ske utifrån patientens förutsättningar. Utvecklingen gör också patienten mer delaktig i sin egen vård, säger Seika Lee, distriktsläkare och nu medicinsk chef på Doktor.se.
Hon hoppas att den digitala vården kan bidra till utvecklingen av nya arbetssätt och metoder.
– Ett sådant exempel är sjukskrivningsintyg, där läkare ofta lägger mer tid på att fylla i sjukskrivningsintyg än på att prata med patienten. Genom att be patienten fylla i grundläggande uppgifter i intyget innan besöket sparar läkaren tid som istället kan ägnas åt patientnära arbete. Jag hoppas även att den digitala utvecklingen kan underlätta teamarbetet. Till exempel kan en digital konsultation som samlar anhöriga, patient och flera professioner göra stor nytta i hemsjukvården, avslutar Seika Lee.

Seika Lee, distriktsläkare och medicinsk chef på Doktor.se. Foto: David Thunander