Undersökning

Förbättra arbetsmiljön och organisationen nu!

Publicerad 25 november 2020
Text: Marianne Sjöberg
Foto: Shutterstock

Sjukvårdens styrning är helt oacceptabel, med politiker utan kunskap som styr organisationen och tar felaktiga beslut. Det behövs också en arbetsmiljö som gör att människor orkar och vill stanna kvar i sina yrken.

Vilken är den viktigaste frågan för hälso- och sjukvården just nu, som du anser måste åtgärdas? Den frågan har ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige svarat på.

Arbetsmiljö
Utan en dräglig, helst bra, arbetsmiljö försvinner personal till andra yrken. De som blir kvar får en ohållbar arbetssituation. En god arbetsmiljö är nyckeln till långsiktiga investeringar, både vad gäller resurser och kompetensutveckling. Man menar att många läkare är lojala med patienterna, och jobbar därmed mer än de ska enligt schemat. ”Det är mer regel än undantag att unga ST-läkare slutar sin anställning på grund av dålig arbetsmiljö.”

”Personalen är värdig att känna sig omhändertagen och få tillbaka förtroende för ledningen.”

Personalpolitik
Regionerna måste se över sin personalpolitik och värna om sina medarbetare. Många är trötta och går på sparlåga. Neddragningar och sparkrav bör ses över. Kompetent personal ska ges möjlighet att utvecklas i sitt yrke.
”Överanställ personal så att det finns marginaler för föräldraledigheter, utbildningar, sjukskrivningar och tillfälliga arbetstoppar.” Underbemanningen är ett stort problem anser man. Regionerna måste satsa på att vara attraktiva arbetsgivare. Det behövs en genomtänkt strategi och utbildning kring covid-19 för att kunna avlasta utmattad personal i vinter. ”Personalen är värdig att känna sig omhändertagen och få tillbaka förtroende för ledningen.”

Sjukvårdens ledning och styrning
Det behövs långsiktiga lösningar för en effektiv vård, som är förankrade hos professionen. Sjukvård ska ledas av personer som kan sjukvård, inte av politiker vars kunskaper är obefintliga. De saknar relevant utbildning, kompetens och arbetslivserfarenhet. Många menar att regionerna bör avskaffas och sjukvården ska styras nationellt.
Sjukvården behöver få mer pengar och de behöver användas på rätt sätt. Pengarna ska gagna patienterna i första hand och inte betala för ständiga omorganisationer. Mindre administration ger mer tid för patienterna. Dokumentations- och mäthysterin måste minska.
”Sluta med 21 regioner, 21 journalsystem, 21 löneadministrationer och 21 administrativa överbyggnader.”

Viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården
1. Arbetsmiljö och arbetsvillkor
2. Personalpolitik
3. Behålla kompetensen
4. Sjukvårdens ledning
5. Nationell styrning av sjukvården
6. Mer resurser
7. Rätt använda resurser
8. Mindre administration
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 3 november 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.