Smittorisk

Läkare oroliga för att smittas med covid-19 på jobbet

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Stefan Tell
Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Stefan Tell
Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Stefan Tell

9 procent av läkarna har blivit smittade och 40 procent är oroliga för att bli smittade med covid-19. Läkare som arbetar med covid-19-patienter är ofta relativt skyddade mot smitta. Den största riskgruppen är istället läkare som exponeras för patienter som ännu inte uppvisar symptom eller har symptom som inte direkt kan kopplas till covid-19.

– Fyrtio procent är en oroväckande hög siffra, ingen läkare ska behöva vara orolig för att smittas med covid-19 på jobbet. Det är arbetsgivarens skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder för att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga på jobbet, även i samband med pandemier, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet.

”Det är arbetsgivarens skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder för att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga.”

Nationella riktlinjer behövs
– Tillgången till skyddsutrustning är relativt god, däremot varierar rutinerna kring covid-19 avsevärt mellan olika arbetsplatser och inom regioner. På somliga arbetsplatser säger rutinerna att läkarna bör bära såväl munskydd som visir, på andra arbetsplatser finns inga tydliga riktlinjer kring hur personalen kan skydda sig från smitta. Andra exempel på varierande rutiner är huruvida patienter som ska opereras ska testas innan eller ej. Dessutom måste arbetsgivaren ta ansvar för tillräckligt säkra arbetsrum och personalrum. Socialstyrelsen behöver strukturera rutinerna med hjälp av nationella riktlinjer, säger Karin Båtelson.
Hon efterlyser även en mer systematisk kommunikation kring vem som har smittats med covid-19 på en arbetsplats och anser framförallt att arbetsgivare bör ta ett helhetsansvar för läkarnas arbetsmiljö.

Omvänd bevisbörda
– Helhetsansvaret omfattar inte bara mötet med patienten, det inkluderar allt från fikarum till gemensamma kontorsrum och övriga ytor där människor samlas på arbetsplatsen. En sak som Läkarförbundet ska diskutera är att smittan lättare bör kunna räknas som arbetsskada. Idag är det i princip omöjligt att få rätt eftersom man istället måste bevis det motsatta, det vill säga att man inte blivit smittad någon annanstans och inte ens smitta i personalrum anses som arbetsskada. En omvänd bevisbörda är därför en nödvändighet, säger hon.
– Den långsiktiga effekten av att många läkare är rädda för att bli smittade på jobbet är ett minskat förtroende för arbetsgivaren och risk för kompetensförlust, det vill säga att man säger upp sig. Vi hör också att skyddsombud hindras i sitt viktiga systematiska arbetsmiljöarbete på många arbetsplatser. Det är viktigt att arbetsgivare respekterar skyddsombudslagen och ger skyddsombuden rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Arbetsmiljöverket behöver följa upp skyddsombudens arbete, säger Karin Båtelson.

Har du varit eller är du orolig för att bli smittad av covid-19 i ditt arbete som läkare?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 3 november 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.