Vidareutbildning

Löpande digital fortbildning breddar kompetensen

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg
Josefine Hätting, barnläkare och medicinskt ledningsansvarig på Barnkliniken vid Skaraborgs sjukhus.

I många verksamheter är behovet av kontinuerlig fortbildning stort. Samtidigt är det en utmaning att få in fortbildning i vardagen. På senare tid har allt fler digitala utbildningsplattformar som vänder sig till läkare och annan vårdpersonal lanserats.

På Barnkliniken vid Skaraborgs sjukhus har man valt att erbjuda samtliga läkare och sjuksköterskor fortlöpande digital fortbildning utifrån specifika teman. På kliniken, som är uppdelad på tre geografiska enheter, krävs en bred kompetens hos läkarna, som möter och ansvarar för en mängd olika typer av patienter. Kraven på bred och uppdaterad medicinsk kompetens är höga, inte minst bland läkare som arbetar som bakjour.
– Vi är en landsortsklinik som ska spänna över ett stort barnmedicinskt kompetensfält med många subspecialiteter. När läkare fortbildas inom sin subspecialitet riskerar de att tappa den så viktiga bredden i sin medicinska kompetens. Vår bakjoursverksamhet befinner sig dessutom mitt i ett generationsskifte. Löpande fortbildning är en förutsättning för att våra yngre läkare ska känna sig trygga med sitt bakjoursuppdrag, säger Josefine Hätting, barnläkare och medicinskt ledningsansvarig på Barnkliniken vid Skaraborgs sjukhus.

”Den här investeringen är ett sätt att få fler unga läkare att vilja stanna kvar hos oss.”

Öronmärkt tid krävs
Efter noggrant övervägande valde barnkliniken att inleda ett flerårigt samarbete med den digitala kompetensutvecklingsplattformen Medster, som erbjuder kompetensutveckling för personalen utifrån ett givet tema som växlar varje eller varannan vecka.
– En förutsättning för att den här typen av kompetensutvecklingssatsningar ska kunna genomföras är att man öronmärker tid för kompetensutveckling i läkarnas scheman, annars hinns det sällan med. Då är risken förstås att kompetensutvecklingen inte blir av, säger Josefine Hätting.
Hon tror att andelen digital fortbildning kommer att öka i hälso- och sjukvården framöver. Samtidigt behövs fortfarande den fysiska fortbildningen, inte minst för läkare i behov av att bygga och underhålla nätverk, och utbyta erfarenheter med andra läkare.

Förankra på ledningsnivå
– Det är viktigt att förankra den här typen av långsiktiga satsningar på ledningsnivå och i hela organisationen. Vi betraktar den här investeringen som ett sätt att få fler unga läkare att vilja stanna kvar hos oss även långsiktigt. Ambitionen är att vår gemensamma digitala fortbildningssatsning ska lyfta den breda medicinska diskussionen och främja det kollegiala erfarenhetsutbytet. Det flexibla digitala formatet gör också att även kollegor som är till exempel föräldralediga kan fortbilda sig, avslutar Josefine Hätting.