Digitalisering

Mer digitala patientflöden förbättrar arbetsmiljö

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Josef Maxson
Anna-Karin Edstedt Bonamy, läkare och vd på Doctrin. Foto: Josef Maxson

Digitaliseringen gör sjukvården mer tillgänglig för patienterna och ger vårdpersonalen bättre möjligheter att planera sin arbetsdag. Genom att styra om delar av patientflödet till digitala kanaler kan såväl patienter och personal som sjukvården i stort bli vinnare. Det anser Anna-Karin Edstedt Bonamy, läkare och vd på Doctrin.

– För patienterna medför sjukvårdens ökade digitalisering en ökad tillgänglighet. För vårdpersonalen leder digitaliseringen ofta till minskad stress eftersom de kan vara mer tillgängliga för sina patienter när de inte är uppbokade i fysiska vårdbesök hela arbetsdagen. I exempelvis en chatt har vårdpersonalen bättre möjligheter att rådfråga kollegor, och att anpassa tidsåtgången utifrån patientens behov än vid telefonrådgivning. Min erfarenhet är att merparten av all vårdpersonal upplever en förbättrad arbetsmiljö med mer kontroll och möjlighet att planera sin arbetsdag när de introducerar ett mer digitaliserat arbetssätt, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy. Hon har tidigare arbetat i drygt tjugo år som barnläkare, och är även docent på avdelningen för klinisk epidemiologi vid KI.

Kan arbeta mer rationellt
Hon betonar att en framgångsrik digitalisering förutsätter att man ändrar arbetssätt, snarare än att enbart implementera digitala vårdkontakter parallellt med att ha hela arbetsdagen uppbokad med fysiska patientbesök.
– Genomtänkta och användbara digitala system ger snabbt läkare tillgång till den data de behöver för att skapa sig en helhetsbild av patienten. I många verksamheter kan vårdpersonalen också arbeta mer rationellt med hjälp av digitala system. Det är inte ovanligt att antalet patienter som handläggs ökar med uppemot trettio procent per timme, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

”För vårdpersonalen leder digitaliseringen ofta till minskad stress.”

Styr om flöden
Hennes råd till sjukvårdsverksamheter är att inkludera hela organisationen i den digitala satsningen. Skapa en tvärprofessionell projektgrupp som leder digitaliseringsprocessen, men se till att involvera alla. Tillvarata engagemanget hos de medarbetare som vill vara särskilt delaktiga i digitaliseringen; de kan inspirera sina kollegor genom att bli ambassadörer för satsningen.
– Personalens drivkrafter för att öka digitaliseringen varierar. Några vill ha mer inflytande över sitt arbete, andra vill tillgängliggöra mer medicinsk information om patienten innan läkarbesöket, och ytterligare några vill öka tillgängligheten för patienterna. Var även beredd att ständigt vidareutveckla och anpassa era digitala arbetssätt, och tveka inte att styra om flöden från fysiska besök till digitala plattformar, även om patienten alltid ska kunna välja att boka ett fysiskt besök om de föredrar det, säger hon.

Smidiga digitala plattformar
– När allt mer avancerad vård flyttar från sjukhusen in i patientens hem ställer det förstås krav på säkra och effektiva digitala lösningar. Då krävs enkla och smidiga digitala plattformar som främjar samverkan över vårdgivargränserna och frigör mer tid till förebyggande hälsoarbete. Framöver får vi även se fler digitala plattformar som gör patienterna mer delaktiga i sin vård, avslutar Anna-Karin Edstedt Bonamy.