Undersökning

Morgondagens sjukvård är digi-fysisk

Publicerad 25 november 2020
Text: Anette Bodinger Larsson
Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.
Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Nära 70 procent av läkarna inom öppenvården uppger att deras digitala kontakter med patienter ökat sedan coronapandemin bröt ut. En utveckling som bekräftas av Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.
– Vi har sett en explosionsartad ökning av våra digitala patientmöten.

De digitala kontakterna inom vården har ökat markant. I en färsk undersökning från Framtidens Karriär – Läkare, där 600 slumpvis utvalda läkare svarat på frågan om deras distanskontakter och digitala kontakter med patienter ökat sedan coronapandemin bröt ut, svarar 57 procent ja. Bland läkare inom öppenvården svarar mer än två tredjedelar ja på frågan.
Hos Doktor24 har den digi-fysiska vårdverksamheten ökat med närmare 200 procent.
– Det är det framför allt bland de äldre och kroniskt sjuka som vi ser en tydlig ökning, säger Tobias Perdahl.

”Med den tillväxttakt vi ser idag kommer hälften av alla besök i primärvården år 2025 ske helt eller delvis digitalt.”

Integrerar vården
Han berättar att de sedan starten har samarbetat med den fysiska vården och strävat efter att integrera digital och fysisk vård.
– Vi skiljer oss från andra aktörer eftersom vi inte vill dela upp verksamheten i digital respektive fysisk vård och för att vi valt att arbeta nära regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag.
Ett exempel på det är att tekniklösningen som de utvecklat säljs vidare.
– Idag har vi åtta regioner som använder sig av vår teknik för att själva kunna ta hand om patienter digitalt på bland annat 1177, vårdcentraler och specialistsjukvård. Det gör mig både glad och stolt över att vi som vårdgivare kan bidra till att traditionell vård kan ta del av det moderna arbetssätt som tekniken medför: en smidig och tillgänglig vård på rätt vårdnivå.

Digitalt gränssnitt
Verksamheten utvecklar nu den digi-fysiska vårdmodellen ytterligare genom etableringen av egna, fullskaliga vårdcentraler, där Malmö och Göteborg är först ut.
Tobias Perdahl är övertygad om att all sjukvård i framtiden kommer att ha ett digitalt gränssnitt före, under eller efter vårdbesök.
– Ingen sjukvård kommer att ske endast fysiskt. Med den tillväxttakt vi ser idag kommer hälften av alla besök i primärvården år 2025 ske helt eller delvis digitalt.

Har distanskontakter och digitala kontakter med patienter ökat för dig sedan coronapandemin bröt ut?
69% av läkarna inom öppenvården har svarat ja.

Är du positiv till att ha fler patientkontakter på distans, via video, telefon eller digitalt?
67% av läkarna inom slutenvården och 56% av läkarna inom öppenvården svarade ja.
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 3 november 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.