Vårdskuld

Pengar och personal för att hantera vårdskulden

Publicerad 25 november 2020
Text: Marianne Sjöberg

Vad krävs för att sjukvården ska kunna hantera vårdskulden? Resurser som täcker vårdbehoven är en förutsättning. Anställa mer personal för att stängda avdelningar ska kunna öppna upp. Fördelningen av pengarna måste göras på ett sätt som är förankrat hos personalen.

Ett slumpmässigt urval av läkare har svarat på frågan om vad som krävs för att sjukvården ska kunna hantera vårdskulden/den uppskjutna vården. Majoriteten ansåg att pengar och personal är nyckelfaktorerna.

Resurser
Sjukvården måste ha en finansiering som täcker vårdbehoven. ”Erbjud extra ersättning till de som vill jobba extra.” Många som lämnat vården genom pension, kan med bra ersättning rycka in på kort sikt medan man bygger ut vården långsiktigt.
Att ta hand om personalen är viktigare än någonsin i det läge sjukvården befinner sig i idag. Personalstyrkan behöver öka för att bedriva både pågående vård och att beta av den uppskjutna vården.

Bättre styrning
”Det krävs en stor sjukvårdsreform driven av professionen och utformad att främja vårdpersonal-patientrelationen utan inblandning av byråkrater och riskkapitalbolag.”
Resurserna måste fördelas över landet om vi ska klara av att minska köerna. Det är inte enbart kirurgiska ingrepp som ingår i vårdskulden. Även patienter med kroniska sjukdomar far illa av väntetid.
Låt privata aktörer hjälpa till att ta hand om de patienter som verkligen behöver vård. ”Att låta en stor del av vårdens budget gå till nätläkare som hjälper friskare resursstarka individer är ett enormt slöseri.”

Covid-situationen
”Koncentrera covid-patienter till få sjukhus.”
Vårdskulden fanns innan pandemin bröt ut och den blir inte mindre av läget vi befinner oss i nu. Vi kan inte vänta ut pandemin, som kan finnas kvar i flera år. Risken är att vi får höga dödstal inte bara av covid-19 utan också av patienter med cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som inte får rätt behandling i tid.

Det krävs för att hantera vårdskulden
  1. Mer resurser
  2. Anställa mer personal
  3. Sjukvårdsreform – bättre styrning
  4. Fördela resurserna över landet
  5. Koncentrera covid-19-vården
  6. Stoppa smittspridningen av covid-19