Coronastrategi

Bristfällig coronastrategi i Sverige

Publicerad 4 maj 2021
Text: Marianne Sjöberg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Senfärdighet, råd i stället för strikta åtgärder, otydlig information till allmänheten och att de svagaste fick lida mest på grund av utebliven skyddsutrustning. Många har lidit i onödan.

Det svarar läkarna på frågan ”Vilka brister anser du att Sveriges coronastrategi har haft?”

Restriktioner
Informationen till allmänheten har inte bara varit otydlig, den har också ändrats flera gånger vilket har skapat förvirring. Restriktionerna var för snälla från början och människor tog dem inte på allvar. Smittspridningen fortsätter och eskalerar i vissa delar av Sverige, vilket visar att en hel befolkning inte följer råd och restriktioner frivilligt. Under våren 2020 skulle vi ha ”uppfostrat svenska folket” om allvaret med en pandemi.
Det råder delade meningar om total nedstängning eller inte. Att skolor har haft öppet överlag kan minska psykisk sjukdom hos unga jämfört med om vi stängt ner helt. Total nedstängning kunde ha tryckt ner smittan från början. ”Det är en svår balansgång.”

Undermålig samordning
Man anser att samordningen mellan regering, regioner, kommuner och folkhälsomyndigheten har varit mycket undermålig. Man har varit dålig på att lyssna på expertis inom vården och varit alltför fixerad vid ”den svenska modellen.”
”Att vi inte hade tillräckligt med utrustning i början var mest chockerande.” Det var verkligheten inom både regioner och kommuner. Smittan på äldreboenden berodde till stor del på att personalen inte hade skyddsutrustning.

Vaccinationsprocessen
Vaccineringen går för långsamt. Det känns oförsvarligt att sjukvårdspersonal i första linjen (primärvård) fortfarande går ovaccinerade under brinnande tredje våg i pandemin, men förväntas ta emot covid-patienter och bedöma dem. ”Att vaccinerade kan kramas känns som ett hån mot oss i vården som sliter och är ovaccinerade.”

Brister i coronastrategin

1. Restriktioner och råd har inte följts
2. Information kom alldeles för sent
3. Dålig samordning
4. Otydlighet gentemot allmänheten
5. Nedstängning av gränser, gallerior, andra lokaler
6. Brist på skyddsutrustning
7. Hantering av våra äldre

Vad anser du om Sveriges coronastrategi under tiden som pandemin har pågått? Den har varit…
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 16–21 april 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.