Läkemedelsindustrin

Fler läkare nyfikna på läkemedelsindustrin

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg
Christina Stahre, linje­chef och forsknings­läkare på AstraZeneca.

En läkares viktigaste uppgift i läkemedelsindustrin är att förstå och analysera behoven hos de människor som lever med olika typer av sjukdomar. Läkare kan vara involverade i såväl tidiga som senare faser av läkemedelsutvecklingen, genom att kartlägga och analysera ett läkemedels fördelar och eventuella risker samt förbereda en läkemedelskandidat för myndighetsgodkännande.

Fyrtiofem procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin.
– Undersökningsresultatet överensstämmer med mitt intryck av att allt fler läkare intresserar sig för och är nyfikna på vad läkemedelsindustrin har att erbjuda. En faktor som kan ha bidragit till det ökande intresset är att industrin har fått mycket uppmärksamhet i samband med utvecklingen av coronavaccin, säger Christina Stahre, specialistläkare i anestesi och intensivvård, som sökte sig till läkemedels­industrin efter många år i den offentliga sjukvården, bland annat på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sedan 2004 är hon på AstraZeneca, nu som linjechef och forskningsläkare inom typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom.

”Det känns verkligen meningsfullt att kunna göra skillnad för så många.”

Utvecklingsmöjligheter
I läkemedelsindustrin finns det utrymme för i princip alla typer av specialistläkare, däribland reumatologer, kardiologer, barnläkare, onkologer och diabetesläkare. Många läkare som söker sig till industrin är disputerade, men det är absolut inget krav.
– Läkemedelsindustrin erbjuder många utvecklingsvägar. Man kan bli specialist på ett medicinskt område eller specifikt läkemedel, linjechef eller projektledare för globala läkemedelsutvecklingsteam. Industrin erbjuder generellt sett goda utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig fortbildning och attraktiva villkor för läkare. För den som är intresserad av att arbeta utomlands finns också många valmöjligheter, säger Christina Stahre.

Gör skillnad för många
Hon sökte sig till läkemedelsindustrin för att hon var nyfiken, sökte utmaningar och ville använda sin kompetens utanför sjukvården.
– En viktig drivkraft för mig och många andra läkare som söker sig till läkemedelsindustrin är möjligheten att vara med och utveckla läkemedel som påverkar miljontals människors liv och hälsa världen över. Det känns verkligen meningsfullt att kunna göra skillnad för så många, säger Christina Stahre.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som läkare inom läkemedelsindustrin?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 16–21 april 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.