Digitalisering

Tillvarata pandemins rekordstora digitala framsteg

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg
Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Under coronapandemin har hälso- och sjukvårdens digitaliseringsutveckling tagit jättekliv framåt. Den digitala utveckling som skett under pandemin skulle under mer normala omständigheter ta mellan fem och tio år. Nu är det viktigt att vårdgivare tar vara på möjligheten att vidareutveckla och fullt ut dra nytta av den digitala infrastruktur som byggts upp.

– Sjukvården har gjort otroliga digitala framsteg under pandemin. Bland de regioner som kommit allra längst finns Region Gävleborg och Region Norrbotten, som bland annat nyttjat modern teknik till att automatisera stora delar av covid-19-provtagningen samt vårdrådgivning, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Självadministrerad provtagning
Under pandemin har miljontals PCR-prov tagits. Många regioner har valt att aktivt involvera patienter genom att ge dem mandat att själva beställa hem provtagningsutrustning. Den labbremiss som tidigare var förbehållen läkare är numera tillgänglig för den breda allmänheten, vilket är ett stort framsteg.
– Möjligheten för patienten att själv beställa och i vissa fall genomföra provtagning är något vi kan implementera även på många andra områden, exempelvis kroniskt sjuka patienter som behöver ta blodprov innan ett läkarbesök eller årskontroller. Nästan alla kroniska sjukdomar har någon form av blodprov som måste följas över tid. Genom att överlåta stora delar av proceduren till patienten, inklusive självrapporterad data som bör styra vilka blodprov som ska tas, kan vården spara stora resurser som i stället kan läggas på att ta hand om de svårast sjuka patienterna, säger Tobias Perdahl.

”Det handlar om att ge fler patienter möjlighet att själva ta större kontroll och ägarskap över sin egen hälsa.”

Mer automatiserad triagering
Automatiserad triagering är ytterligare ett område med omfattande sparpotential.
– Uppskattningsvis uppemot 40 procent av de inkommande samtalen till 1177 och primärvården kan hanteras med automatiserade lösningar som chatbotar. En betydande andel av sjuksköterskestyrkan som idag besvarar samtalen per telefon kunde då frigöras för exempelvis patientnära arbete, vilket förstås vore en väsentlig resurseffektivisering. Framöver kan även allt fler röntgenremisser automatiseras genom samma principer och ytterligare skapa effektiviseringar, säger Tobias Perdahl.

Kontroll över sin egen hälsa
– Under de kommande åren kan allt fler patienter använda sin smartphone till att själva mäta blodtryck och andra vitalparametrar. Det innebär i sin tur att patienten inte längre behöver infinna sig fysiskt på en läkarmottagning för att genomföra den typen av mätningar. I slutänden handlar det om att ge fler patienter möjlighet att själva ta större kontroll och ägarskap över sin egen hälsa, men då krävs även att sjukvården har tillräcklig tilltro till patientens egen förmåga och att man samtidigt stödjer de patienter som inte har den förmågan, säger Tobias Perdahl.

Anser du att sjukvården har gjort stora framsteg inom digitalisering under pandemin?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.